soruyorum

İhbar tazminatı süreleri ve ihbar tazminatı ödenmezse yapılması gerekenler nelerdir?

Kanunen belirlenen 4857 sayılı İş Kanunu İhbar sürelerini madde 17 de düzenlemiştir. İlgili maddede:

“Belirsiz süreli iş sözleşmelerinin feshinden önce durumun diğer tarafa bildirilmesi gerekir.
İş sözleşmeleri;

a) İşi altı aydan az sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak iki hafta sonra,
b) İşi altı aydan bir buçuk yıla kadar sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak dört hafta sonra,
c) İşi bir buçuk yıldan üç yıla kadar sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak altı hafta sonra,
d) İşi üç yıldan fazla sürmüş işçi için, bildirim yapılmasından başlayarak sekiz hafta sonra, feshedilmiş sayılır.” denilmektedir.

İşveren tarafından iş sözleşmesi fesih ediliyorsa;

Bildirim süresi verilmesi ve ayrıca günlük iki saat iş arama izni verilmesi gereklidir. İş sözleşmesi tarafların anlaşması ile bildirim süresinin geçmesi beklenmeksizin her zaman sona erdirilebilir. Ancak işçi ihbar süresinde çalıştırılıp günlük iki saat iş arama izni kullandırılmış ise ihbar tazminatı alamaz. Çünkü ya süre olarak kullandırılması yada bildirim süresine ait ücreti peşin ödenmesi söz konusudur.
İşçi hakkı olan ihbar tazminatı alamadığı takdirde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bölge Müdürlüğü’ne (Bölge Çalışma Müdürlüğü) bir dilekçe ile başvurmaları ve alamadıkları ücret ve diğer hakları konusunda şikâyette bulunmaları gerekmektedir. Durum inceleme memurları tarafından incelenir.

Bölge çalışma müdürlüğüne, çalışmaya devam ederken herhangi bir şikâyet gerçekleşmişse bakanlık iş müfettişleri tarafından durum incelenir. Otuz gün içerisinde alınan karar için iş mahkemesinden itiraz edilebilir.  Verilen karara karşılık olarak kanun yoluna başvurulabilir.
Dolayısıyla bu şekilde şikâyet yoluna başvurulabileceği gibi, ödenmeyen bu işçilik hakları için alacak davası da açılabilecektir.

Hakkında iskanunu

Göz atın

Fazla Mesai Mutabakat Formalarını Unutmayın

Fazla Mesai Muvafakatnamesi İmzalatmayı Unutmayın

Yeni yıl, bütçe çalışmaları, yeni parametreler, yeni uygulamalar derken, yeni yıl için idari para cezaları …