is-guvenligi

İş Güvenliği Uzmanlarının Çalışma Süreleri

Soru

“Merhabalar;

Bir firmada tam zamanlı olarak mühendis olarak çalışıyorum günde 7.5 saatten 30 gün prim yatırılıyor, ancak kalan süre zarfında iş güvenliği uzmanlığı yapmak için bir firma ile anlaşmak üzereyim, yönetmelik gereği ayda 7,5 saat iş güvenliği uzmanlığı yapmam gerekiyor. Tam zamanlı olarak çalışırken farklı bir yerde sigortalı olarak ek iş yapmamı engelleyen bir düzenleme yasal olarak mevcut mudur?

Teşekkürler.”

Cevap:

Öncelikle; eğer özel sektörde çalıştığınız işyeriniz ile aranızda yapılan iş sözleşmenizde başka bir yerde çalışamayacağınıza dair hüküm varsa ikinci bir işyerinde çalışmanız mümkün olmayacaktır.

Böyle bir durum söz konusu değil ise; çalışanların iki ayrı işyerinde sigortalı olmaları kanunen mümkündür. Sosyal sigorta işlemleri yönetmeliğine göre; Sigortalının aynı ay içinde birden fazla işyerinde çalışması hâlinde, o aydaki toplam prim ödeme gün sayısı 30 günü geçemez.

Sigortalıların Kanunun 53. maddesine göre belirlenen aynı sigortalılık hâline tabi olacak şekilde birden fazla işte çalışması nedeniyle Kuruma ödenen primler toplamı, bu sigortalılık hâli için belirlenen prime esas kazanç üst sınırı üzerinden hesaplanacak miktarı aşarsa, aşan kısmın tamamı, sigortalının talebi üzerine en geç talep tarihini takip eden ay içinde hissesi oranında sigortalıya defaten geri ödenir. İş güvenliği uzmanın çalışma saatleri aşağıdaki gibidir. İki farklı yerde çalışan kişi için çalışma şartları açısından herhangi bir üst sınır belirlenmemiştir.

İş güvenliği uzmanlarının çalışma süreleri

MADDE 12 –

(1) İş güvenliği uzmanları, bu Yönetmelikte belirtilen görevlerini yerine getirmek için aşağıda belirtilen sürelerde görev yaparlar:
a) 10’dan az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde çalışan başına yılda en az 60 dakika.
b) Diğer işyerlerinden:
1) Az tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 10 dakika.
2) Tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 15 dakika.
3) Çok tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 20 dakika.

(2) Az tehlikeli sınıfta yer alan 1000 ve daha fazla çalışanı olan işyerlerinde her 1000 çalışan için tam gün çalışacak en az bir iş güvenliği uzmanı görevlendirilir. Çalışan sayısının 1000 sayısının tam katlarından fazla olması durumunda geriye kalan çalışan sayısı göz önünde bulundurularak birinci fıkrada belirtilen kriterlere uygun yeteri kadar iş güvenliği uzmanı ek olarak görevlendirilir.

(3) Tehlikeli sınıfta yer alan 750 ve daha fazla çalışanı olan işyerlerinde her 750 çalışan için tam gün çalışacak en az bir iş güvenliği uzmanı görevlendirilir. Çalışan sayısının 750 sayısının tam katlarından fazla olması durumunda geriye kalan çalışan sayısı göz önünde bulundurularak birinci fıkrada belirtilen kriterlere uygun yeteri kadar iş güvenliği uzmanı ek olarak görevlendirilir.

(4) Çok tehlikeli sınıfta yer alan 500 ve daha fazla çalışanı olan işyerlerinde her 500 çalışan için tam gün çalışacak en az bir iş güvenliği uzmanı görevlendirilir. Çalışan sayısının 500 sayısının tam katlarından fazla olması durumunda geriye kalan çalışan sayısı göz önünde bulundurularak birinci fıkrada belirtilen kriterlere uygun yeteri kadar iş güvenliği uzmanı ek olarak görevlendirilir.

(5) İş güvenliği uzmanları sözleşmede belirtilen süre kadar işyerinde hizmet sunar. Birden fazla işyeri ile kısmi süreli iş sözleşmesi yapıldığı takdirde bu işyerleri arasında yolda geçen süreler haftalık kanuni çalışma süresinden düşülür.


  • İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik için tıklayınız.
  • İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik için tıklayınız.

Fotoğraf: Kırmızı BaretJosephh

Hakkında iskanunu

Göz atın

İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk Ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

31 Ocak tarihli, 284545 Sayılı Resmi Gazete’de “İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk Ve Eğitimleri …