2016/3 Sayılı SGK Genelgesi Ayrıntıları

2016/3 Sayılı SGK Genelgesi Ayrıntıları

“ Prime esas kazançların alt ve üst sınırları ile bazı işlemlere esas tutarlar ” konulu 2016/3 Sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Genelgesi yürürlükte.

4857 Sayılı İş Kanununun 39. Maddesine istinaden Asgari Ücret Tespit Komisyonunca 2016 yılı için uygulanacak olan asgari ücret, 1/1/2016 ila 31/12/2016 tarihleri arası için tespit edilerek, 31/12/2015 tarihli ve 29579 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

Asgari Ücret Tespit Komisyonunca milli seviyede tek asgari ücret uygulamasına karar verilmiş olup alınan karara istinaden;

— 1/1/2016 ila 31/12/2016 tarihleri arası bir günlük normal çalışma karşılığı asgari ücret 54,90 (ellidört lira doksan kuruş) Türk Lirası, olarak tespit edilmiştir.

Buna göre, 1/1/2016 ila 31/12/2016 tarihleri arasında, 16 yaşından küçük olanlar da dâhil olmak üzere sigortalılar için sigorta primine esas günlük ve aylık kazançların alt ve üst sınırlarında, idari para cezalarında, geçici iş göremezlik ödeneklerinde, yurtdışında geçen süreler ile hizmet borçlanmalarında, isteğe bağlı sigortalılar ve genel sağlık sigortalılarının ödeyecekleri primlerde dikkate alınacak tutarlar aşağıda gösterilmiştir.

5510 Sayılı Kanunun 4. Maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine tabi sigortalıların sigorta primi ve işsizlik sigortası primlerine esas günlük ve aylık kazançlarının alt ve üst sınırları,

Özel Sektör İşyerlerinde Uygulanacak Kazanç Tutarları

1/1/2016 ila 31/12/2016 tarihleri arasında sigorta primine esas;

Tutar (TL)
Günlük kazanç alt sınırı 54,90 TL
Aylık kazanç alt sınırı 1.647,00 TL
Günlük kazanç üst sınırı 356,85 TL
Aylık kazanç üst sınırı 10.705,50 TL

Prime Esas Kazançtan İstisna Yemek Parası, Çocuk Zammı ve Aile Yardımı Tutarları

1/1/2016 ila 31/12/2016 Tarihleri Arasında Prime Esas Kazançlardan İstisna Tutulacak; Tutar (TL)
Yemek Parası: 54,90 TL x %6 (Günlük) 3,29 TL
Çocuk Zammı: 1.647,00 TL x % 2 (Aylık) 32,94TL
Aile Zammı (Yardımı): 1.647,00 TL x % 10 (Aylık) 164,70 TL

2016/3 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Genelgesine ulaşmak için tıklayınız

Hakkında iskanunu

Göz atın

2020 Tahmini Asgari Ücret

2020 Tahmini Asgari Ücret

Datassist Mevzuat Kulübü olarak, her sene olduğu gibi bu senede de asgari ücret tahminimizi sizlerle …