1 Mayıs’ta Çalışma Yapmak Yasal Mıdır?

 

Tahmini okuma süresi: 4 dk.

Bilindiği üzere 22 Nisan 2009 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kabul edilen yasa ile 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü resmî tatil ilan edilmiştir. 1 Mayıs’a sayılı günler kala çalışanlar ve işverenlerin merak ettiği soruların başında, 1 Mayıs günü işçi çalıştırmanın yasal olup olmadığıdır. İşçi tarafından konuya değinmek gerekirse, hem kamuoyunda hem de www.iskanunu.com sitemiz üzerinden 1 Mayıs günü çalışmanın Yasal durumu hakkında çeşitli sorular gelmektedir.

Çalışma hangi koşullar altında mümkün olabilir?

4857 sayılı İş Kanunumuzda işçilerin çalıştırılamayacağı günler, çalıştırıldığı takdirde işçinin onayının alınması gerektiği ve bu günlerde yapılan çalışmaların normal ücretlendirmeden farklı olacağı Yasa ile korunmaktadır.

2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun ile belirtilen günlere İş Kanunu açısından da çeşitli düzenlemeler ile çalışanlara yönelik hükümler getirilmiştir. Buna göre bir takvim yılı içerisinde 14,5 gün ulusal bayram ve genel tatil günü vardır:

Ulusal Bayram;  Ulusal bayram günü 29 Ekim’dir. Ulusal bayram 28 Ekim saat 13.00’dan itibaren başlar ve 1,5 gün’dür.
Genel tatil günleri ise 1 Ocak, 23 Nisan, 1 Mayıs, 19 Mayıs, 30 Ağustos, 3,5 gün ramazan bayramı ve 4,5 gün kurban bayramı olmak üzere toplam 13 gün’dür.

4857 sayılı İş Kanunun 44.maddesi gereği, Ulusal bayram ve genel tatil günlerinde işyerlerinde çalışılıp çalışılmayacağı toplu iş sözleşmesi veya iş sözleşmeleri ile kararlaştırılır. Sözleşmelerde hüküm bulunmaması hâlinde söz konusu günlerde çalışılması için işçinin onayı gereklidir.

Yine Kanunun 47.maddesine göre,  4857 sayılı Kanun kapsamına giren işyerlerinde çalışan işçilere, kanunlarda ulusal bayram ve genel tatil günü olarak kabul edilen günlerde çalışmazlarsa, bir iş karşılığı olmaksızın o günün ücretleri tam olarak, tatil yapmayarak çalışırlarsa ayrıca çalışılan her gün için bir günlük ücreti daha ödenir.

Yüzde usulünün uygulandığı işyerlerinde işçilerin ulusal bayram ve genel tatil ücretleri işverence işçiye ödenir.

Özetle bahsedecek olursak;

  • 1 Mayıs Genel Tatil günü olarak Yasa ile güvence altına alınmıştır.
  • 1 Mayıs’ta işçi çalıştırmak isteyen işveren öncelikle işçisinin yazılı onayını almak zorundadır.
  • İşçi Ulusal Bayram ve Genel Tatil Gününde çalışmayı onaylamaz ise çalıştırılmamalıdır.
  • İşçinin Ulusal Bayram ve Genel Tatil Gününde bir iş karşılığı olmaksızın ücreti kendisine ödenmelidir. Örneğin 1 Mayısta çalışma yapmak istemeyen işçinin ücreti işvereni tarafından her halükarda ödenmelidir.

1 Mayıs’ta çalıştırılan işçinin ücreti nasıl hesaplanmalıdır?

1 Mayıs’ta çalıştırılan işçinin ücreti ise; İş Kanunu kapsamına giren işyerlerinde işçiye 1 günlük ücreti ödenmelidir. Örneğin işçinin günlük ücreti 50,00 TL ise 1 Mayısta çalışması halinde kendisine 100,00 TL ödeme yapılmalıdır.

 

Hakkında iskanunu

Göz atın

1 Mayıs Tatil Mi

1 Mayıs Tatil Mi?

1 Mayıs Tatil Mi sorularıyla her dönem karşılaşıyoruz. 1 Mayıs’ın tarihsel derinliklerinde çok da boğulmadan …