Ana Sayfa / Sizin Sorduklarınız / Eşi Doğum Yapan İşçinin Doğum İzni

Eşi Doğum Yapan İşçinin Doğum İzni

Eşi doğum yapan erkeğin kaç günlük doğum izni bulunmaktadır?

4857/46 ile yapılan düzenleme gereği;

Çalışana, evlenmesi, eşinin, çocuğunun, kardeşinin, anne veya babasının ölümü durumunda 3 günlük izin verilmesi esastır. Ayrıca, 4857/74 ile doğum yapan işçiye doğumdan önce 8 ve doğumdan sonra 8 hafta olmak üzere toplam 16 haftalık ücretli doğum izni verilmesi düzenlenmiştir.

Eşinin doğum yapması nedeni ile işçiye verilmesi yasa ile hüküm altına alınmış herhangi bir izin hakkı ise bulunmamaktadır. Bu konuda iş sözleşmesi yolu ile bağlayıcı bir düzenleme yapılmamış olması halinde, böylesi bir izin kullanılabilmesi için işverenin onayı gerekecektir.

Hakkında iskanunu