Ana Sayfa / Sizin Sorduklarınız / Evlilik Nedeni İle İşten Ayrılan İşçiye Ödenen Evlilik Tazminatı Hesaplanması

Evlilik Nedeni İle İşten Ayrılan İşçiye Ödenen Evlilik Tazminatı Hesaplanması

Kıdem tazminatına ilişkin düzenlemeler, 1475 sayılı Yasa’nın 14. maddesinde yapılmaktadır. Söz konusu yasa yürürlükten kaldırılmış olmakla birlikte, kıdem tazminatına ilişkin düzenlemenin yürürlüğü sürmektedir. Yasal düzenleme kapsamında; kadın işçilerin evlilik nedeni ile işten ayrılmaları durumunda, çalışma süresinin gerektirdiği kıdem tazminatı ödenmektedir. Bu haktan yararlanılabilmesi için, iş sözleşmesinin evlilik tarihinden itibaren 1 yıl içinde yazılı olarak feshi, feshin gerekçesinin evlilik olduğunun açıkça belirtilmesi gerekmektedir. Bunun ötesinde, çalışanlara evlilik nedeni ile ödenmesi ön görülmüş herhangi bir evlilik tazminatı hakkı düzenlenmiş değildir.

Yasal düzenleme gereği, herhangi bir iş sözleşmesinin kıdem tazminatını gerektiren bir nedenle feshi durumunda, çalışılan her tam yıl için 30 günlük brüt ücret tutarında kıdem tazminatı ödenmektedir. Bir yıldan artan süreler de oranlanarak hesaplamaya dahil edilmektedir.

Hakkında iskanunu

Göz atın

Kapıcıların Kıdem Tazminatı

Kapıcıların Kıdem Tazminatı

Apartman görevlisi olan kapıcılar, diğer işçiler gibi 4857 sayılı İş Kanuna tabi çalışırlar. Bu nedenle …