Ana Sayfa / Sizin Sorduklarınız / İşyeri Hekimi Bulundurma Zorunluluğu Hangi İşyerlerini Kapsamaktadır?

İşyeri Hekimi Bulundurma Zorunluluğu Hangi İşyerlerini Kapsamaktadır?

Yasal düzenlemeler kapsamında; işveren, işyerinde iş sağlığını ve güvenliğini ilgilendiren önlemleri almak, bu konuda gereken eğitimlerinin alınmasını sağlamak durumundadır. Sürekli olarak 50 ve daha fazla işçi çalıştırılan işyerlerinde işyeri istihdamı zorunludur.

Elli ve daha fazla işçi çalıştırılan ve sanayiden sayılan işyerlerinde ayrıca iş sağlığı ve güvenliği çalışmaları için bu konu ile görevli yeterli sayıda uzman veya teknik personel çalıştırılması gerekecektir. İşverenler iş sağlığı ve güvenliği çalışmalarını kendi bünyelerinde istihdam edecekleri işyeri hekimleri ve iş güvenliği uzmanları ile yürütebilecekleri gibi, bu amaçla kurulan kuruluşlardan hizmet alarak da bu yükümlülüklerini yerine getirebileceklerdir.

Hakkında iskanunu

Göz atın

Yeni İSG Uygulaması 1 Temmuz 2016’da başlıyor

Tehlike sınıfı “çok tehlikeli” ve “tehlikeli” olanlar ile 50’den fazla çalışanı bulunan “az tehlikeli” işyerleri …