Ana Sayfa / Sizin Sorduklarınız / Asgari Geçim İndirimi Hesaplaması

Asgari Geçim İndirimi Hesaplaması

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 32. maddesinde yapılan düzenleme doğrultusunda 01.01.2008 tarihinden geçerli olmak üzere ücretlerin vergilendirilmesi sırasında asgari geçim indirimi AGI uygulanmaktadır.

Düzenleme uyarınca; ücret geliri elde eden çalışanların ödeyecekleri gelir vergisi hesaplandıktan sonra belirlenen esaslar çerçevesinde hesaplanan AGI tutarı ödenecek gelir vergisinden indirilmektedir. Buna göre takvim yılı başında geçerli olan 16 yaşından büyük işçiler için uygulanan asgari ücret tutarı esas alınmaktadır. Brüt asgari ücretin yıllık toplamına bağlı olarak AGI matrahı belirlenmektedir. Bu matrahın hesabı için;

 • Ücretlinin kendisi için %50,
 • Evli ve eşi çalışmayan ücretlilerin eşleri için %10,
 • Bakmakla yükümlü olunan çocukların her biri için ayrı ayrı olmak üzere ilk iki çocuk için %7,5, diğer çocuklar için %5 oranı esas alınarak AGI oranı bulunmakta, bu oran yıllık brüt asgari ücret tutarı ile çarpılmaktadır.

Hesaplanan AGI matrahı, geçerli olan gelir vergisi tarifesinin 1. dilim oranı ile çarpılarak uygulanacak AGI tutarına ulaşılmaktadır.

(AGI oranı x yıllık brüt asgari ücret x 1. gelir vergisi dilim oranı)

Örnek:

 • Takvim yılı başında geçerli olan ve sanayi kesiminde çalışan 16 yaşından büyükler için uygulanan brüt asgari ücret, 666 TL,
 • Ücretli evli, eşi çalışmamakta, ayrıca ücretlinin bakmakla yükümlü olduğu çocuk sayısı 3’dür.

İndirimin hesaplanması:

 • Yıllık brüt asgari ücret toplamı 666×12 = 7992 TL,
 • Ücretlinin kendisi için uygulanacak oran %50,
 • Ücretlinin eşi için uygulanacak oran %10,
 • Çocuklar için uygulanacak toplam oran 2x%7,5+ %5 = %20,
 • İndirime esas oluşturan toplam tutar, 7992x%80= 6.393,6,
 • Takvim yılında gelirlerin vergilendirilmesine esas gelir vergisi tarifesi 1. dilim oranı, %15,
 • Ücretlinin ödeyeceği gelir vergisinden indirilecek toplam yıllık asgari geçim indirmi  tutarı, 6.393,6x%15= 959,04  TL,
 • Buna bağlı olarak bu kişiye ödenecek aylık asgari geçim indirim tutarı 959,04/12= 79.92 TL

Bu metnin ingilizcesine ulaşmak için tıklayınız.

 

Hakkında iskanunu

Göz atın

İşveren Maliyeti Hesaplaması

2016 Yılı Ücret İşveren Maliyeti Hesaplaması

2016 yılı Asgari Ücret politikası ile birlikte işverenlerin işçi maliyeti planlarını değiştirecek yeni düzenleme işverene …