İşten Ayrılan İşçi İle İlgili Yapılması Gereken İşlemler

Herhangi bir işverene bağlı olarak çalışan işçinin bu çalışmasının yazılı iş sözleşmesine dayalı olarak gerçekleştirilmesi esastır. İşçinin işten ayrılması, iş sözleşmesinin feshi anlamına gelecektir. Bu durumda iş sözleşmesinin fesih gerekçesinin kayıt altına alınması gerekmektedir.

  • işçi tarafından iş sözleşmesinin feshi (istifa),
  • İşçi tarafından iş sözleşmesinin haklı nedenle feshi,
  • işçi tarafından askerlik, emeklilik gibi nedenlerle iş sözleşmesinin feshi,
  • İşveren tarafından performansa dayalı olarak iş sözleşmesinin feshi
  • işveren tarafından işçinin davranışlarından kaynaklanan nedenlerle iş sözleşmesinin feshi,
  • işveren tarafından işin, işletmenin veya işyerinin gerekleri nedenleri ile iş sözleşmesinin feshi,
  • işveren tarafından haklı nedenle iş sözleşmesinin feshi uygulamada sıklıkla karşılaşılan durumlardır.

Böylesi bir durumda iş sözleşmesinin fesih tarihi itibari ile çalışanın haklarının kendisine ödenmesi, ödenen tutarların detayları ile birlikte belirtilmesi de önem taşımaktadır. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile birlikte işten ayrılan çalışanlar konusunda yapılması gereken yeni bir işlem daha uygulamaya konulmuştur. Bu kapsamda; sigortalılığı sona eren işçinin bu tarihten itibaren 10 gün içinde Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) bildirilmesi gerekmektedir.

01.08.2009 tarihinden itibaren bu bildirim yükümlülüğünün belirlenen süre ve şekle uygun olarak yerine getirilmemesi halinde her bir sigortalı için geçerli olan asgari ücret tutarında idari para cezası uygulanacaktır.

Ayrıca; aynı tarihten geçerli olarak Sosyal Güvenlik Kurumu’na yapılan bu bildirim, Türkiye İş Kurumu’na İAB ve Çalışma Bakanlığına Ek- 2, yapılması gereken bildirimler yerine geçecek, İlgili kurumlara ayrıca bir bildirim yapılması gerekmeyecektir.

Hakkında iskanunu

Göz atın

SGK’nın Ş Koduna Dikkat

Emekliliği yaklaşanların, e-devlet kontrolü sırasında karşılarına çıkan SGK’nın Ş Koduna Dikkat etmeleri gerekiyor. Peki, bazı …