Ana Sayfa / Sizin Sorduklarınız / Bayram Tatilinde Çalışma Zorunluluğu Var Mıdır?

Bayram Tatilinde Çalışma Zorunluluğu Var Mıdır?

Ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalışılıp çalışılmaması konusunda yasa ile getirilmiş bağlayıcı bir hüküm bulunmamaktadır. Herhangi bir işyerinde böylesi günlerde çalışılması konusunda iş sözleşmesi hükümleri belirleyici olabilmektedir. İş sözleşmesinde açık bir hüküm bulunmaması halinde, ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalışılması için işçinin onayının alınması esastır.

Ulusal bayram ve genel tatil günlerinin ücretleri işveren tarafından herhangi bir çalışma karşılığı olmaksızın işçiye ödenmektedir. Söz konusu günlerde çalışılması durumunda bu çalışmalar fazla çalışma niteliğindedir. Bu fazla çalışmalara karşılık olarak, her çalışılan gün için bir günlük ücret fazla çalışma ücreti olarak ödenecektir.

Hakkında iskanunu

Göz atın

İşe İadelerdeki Kritik Noktalar

İşe İadelerdeki Kritik Noktalar

İşe İadelerdeki Kritik Noktalar İşveren açısından iş akdi feshinin son çare olması ilkesine paralel olarak …