Ana Sayfa / Sizin Sorduklarınız / İşten Ayrılan İşçiye İzin Ücreti Ödenir Mi?

İşten Ayrılan İşçiye İzin Ücreti Ödenir Mi?

Aynı işverene bağlı çalışma süresi en az 1 yıl olan işçi yıllık ücretli izne hak kazanmaktadır. Yıllık ücretli izinlerin hakedildikleri yıldan sonraki yıl içinde kullanılması esastır. İş sözleşmesinin feshi halinde, fesih tarihinde ha kazanıldığı halde kullanılmamış bulunulan izin sürelerine ilişkin ücret işçiye ödenmektedir. İzin ücretinin ödenmesi konusunda feshin kim tarafından ve hangi nedenle gerçekleştirildiği uygulamayı değiştirmemektedir.

Hakkında iskanunu

Göz atın

Firmalarda Yabancı Çalışan Sınırlaması

Firmalarda Yabancı Çalışan Sınırlaması

Yabancı işçi çalıştırmak isteyen firmaların çalışma izni başvurularında aranan en önemli kriterlerden biri, işyerinde her …