Saatlik Ücretle Çalışan Sigortalıların Prim Günleri Nasıl Bildirilmelidir?

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu gereği herhangi bir ay içerisinde eksiksiz olarak çalışan sigortalının prim günü “30” olarak bildirilmektedir. Sigortalıların istirahatli olmaları, ücretsiz izin kullanmaları, v.b. nedenlerle çalışmadıkları ve kendilerine ücret ödenmeyen günler prim günü olarak bildirilmez. Böylesi durumda sigortalının bildirilen prim günü sayısı fiilen çalıştığı ve ücret almaya hak kazandığı günler toplamından oluşacaktır.

Ayrıca; eksik olarak bildirilmiş günlerin nedenlerinin de SGK’ya bildirilmesi gerekecektir. Saatlik ücretle çalışan sigortalıların prim günleri çalıştıkları saatlerin güne çevrilmesi yolu ile belirlenmektedir. Bu bağlamda; sigortalının ay içinde çalıştığı toplam saat, iş kanunu gereğince günlük çalışma süresi olarak uygulanan “7,5”‘e bölünerek bildirilecek prim günü sayısına ulaşılmaktadır. Bu işlem sırasında kesirli çıkan sayılar yukarı yuvarlanmaktadır. Söz gelimi, ay içinde “100” saat çalışmış olan bir sigortalı için “100/7,5=13,33” “14” gün üzerinden sigorta primi ödenecektir.

Hakkında iskanunu

Göz atın

65 Yaş Üzeri SGK Prim Ertelemesi Sona Erdi

65 Yaş Üzeri SGK Prim Ertelemesi Sona Erdi

Geçtiğimiz dönemde erteleneceği duyurulan 65 yaş üzeri SGK'lıların prim ödemelerinde, erteleme süresi doldu.