Birden Fazla İş Yerinde Çalışanların Ücret Beyanı
Birden Fazla İş Yerinde Çalışanların Ücret Beyanı

Birden Fazla İş Yerinde Çalışanların Ücret Beyanı

Bir takvim yılı içinde birden fazla iş yerinde çalışan veya bir işten ayrılıp başka bir işe giren çalışanların vergi dairesine ücret gelirlerini beyan etmeleri gerekiyor. Ücret beyanı işverenin değil, çalışanın sorumluluğunda. Bu durumda işverenlerin kümülatif vergi matrahını devam ettirmemesi gerekiyor. Peki birden fazla iş yerinde çalışanların ücret beyanı nasıl olacak?

Birden fazla işverene bağlı olarak çalışan ya da aynı şirketler grubunda bir şirketten diğerine nakil olan çalışanların beyanname vermeleri gerekiyor. 160 seri numaralı Gelir Vergisi Genel Tebliği’nde “…bir hizmet erbabının birden fazla işverenden ücret alması halinde, her bir işverenin ödediği ücretler, ayrı ayrı vergilendirilmektedir. Dolayısıyla vergi tarifesi, her bir işverenin ödediği ücrete, diğer işveren veya işverenlerin ödediği ücretle ilgilendirilmeksizin ayrı ayrı uygulanmaktadır…”  ifadesi yer alıyor.

GİB tarafından 2011’de yayımlanan özelgede de; işveren değiştiren çalışanın ücret gelirinin, birbiriyle ilişkilendirilmeden vergilendirileceği duyurulmuştu. Birinci işverenden alınan ücretin hangisi olacağı çalışan tarafından serbestçe belirlendikten sonra, kanunun 103. maddesinde yazılı tarifenin 2. gelir diliminde yer alan tutar 2019 için 40.000 TL’yi aşması durumunda ücret gelirlerini yıllık gelir ücret beyannamesiyle vermesi gerekiyor.

Beyanda Bulunmamanın Nasıl Bir Yaptırımı Olacak?

Yıl içerinde iş değiştiren çalışanlarda ücret beyanı gelecek yılın mart ayında yapılıyor. Vergi dairesine ücret beyanı yapmayan çalışanların, vergi ziyaı cezası ile birlikte hesaplanacak verginin faizini de ödemeleri gerekecek.

Ücret beyanı çalışanların sorumluluğunda olmakla birlikte işverenlerin çalışanı bilinçlendirmek amacıyla mart ayında beyanname verilip verilmeyeceğinin takip ve kontrolünün yapılması gerektiği hatırlatılabilir.

Hakkında Datassist Admin

Göz atın

Emeklilikte Son 7 Yılın Önemi

Emeklilikte Son 7 Yılın Önemi

Emeklilik öncesi sigortalıların son 7 yıldaki hizmetlerinin hangi sigortalılık türünden bildirildiğine dikkat!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir