Devreden Sigorta Matrahı Net Ücreti Nasıl Etkiler?
Devreden Sigorta Matrahı Net Ücreti Nasıl Etkiler?

Devreden Sigorta Matrahı Net Ücreti Nasıl Etkiler?

5510 Sayılı Kanuna tabi çalışan sigortalılara ödenen ücretler toplamından sigorta primi kesilir. Bu ödemeler ilgili ayda prime tabi olduğu gibi, bazı durumlarda ödendiği aydan sonraki aylarda da prime tabi tutulabilirler. Bu durum sigorta matrahının devri ile gerçekleşmektedir. Devreden sigorta matrahı brüt ücret üzerinden çalışan işçilerin net ücretlerini etkilemektedir. Bu yazımızda bu duruma açıklık getireceğiz.

SGK Matrahı ve Sigorta Priminin Ücretten Kesilmesi

Sigortalılar, ücretleri üzerinden sigorta primi öderler. Bu ödeme ücretlerinden işveren tarafından kesilerek tahsil edilip SGK’ya bildirilir. İşveren, çalışan için ücret dışında ayrıca SGK işveren paylarını da hesaplayarak sigortaya beyan eder. Çalışanlar bu sayede 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası kanununun sunduğu hizmetlerden yararlanırlar.

Sigorta ve işsizlik primleri, işçinin prime esas kazancı belirlendikten sonra, SGK’nın belirlediği taban matrah ve tavan matrah tutarı kontrol edilerek belirlenmiş sigorta matrahından kesilir. Bu matrah, SGK Matrahı, Sigorta Matrahı, Prime Esas Kazanç Matrahı ya da Pek Matrahı gibi isimlerle anılmaktadır.

SGK Matrahını belirlerken, ücretler toplamının içinde hangi ödeme kalemlerinin prime tabi olacağını hangilerinin olmayacağını iyi tespit etmemiz gerekmektedir. Hangi ödemelerin prime tabi olmayacağı 5510 sayılı Kanun’un 80. Maddesinde açıkça belirtilmiştir.

SGK Taban ve Tavan Matrahı

SGK, üzerinden prim kesilecek SGK matrahı için sınır belirlemiştir.

  • SGK Matrahının alt sınırı Asgari Ücret,
  • SGK Matrahının üst sınırı Asgari Ücretin 7,5 katıdır.
  01.01.2019 – 31.12.2019
1 Günlük 30 Günlük
SGK Taban Matrahı 85,28 2.558,40
SGK Tavan Matrahı 639,60 19.188,00

 

Bu sınır çalışanın prim gününe göre değerlendirilir. 20 prim günü çalışmış birisi için SGK Matrahının taban ve tavan sınırları 20 günlük tutarlar üzerinden kontrol edilir.

Matrah belirlendikten sonra,

  • SGK İşçi Primi %14
  • İşsizlik İşçi Primi %1
  • SGDP İşçi Primi (Emekli) %7,5

olarak işçilerin ücretinden kesilmektedir.

Devreden Sigorta Matrahı

İşçinin, çalışması karşılığı aldığı ücret, sadece ödendiği ayda prime tabi tutulur. Ama ücret dışındaki ödemeler, ilgili ayda prime tabi tutulamadıysa sonraki aylarda da prime tabi tutulabilir.

Ücret dışındaki ek ödemeler, SGK matrahı tavanını aşarsa, aşan kısım 2 ay boyunca takip edilir.

Takip eden 2 ay içerisinde, üzerinden prim kesilemediği için takip ettiğimiz matrah çalışanın SGK matrahı, SGK tavanının altında kaldığında matraha eklenir.

Devreden Sigorta Matrahı 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu 80. maddesinde düzenlenmiştir:

“d) Ücretler hak edildikleri aya mal edilmek suretiyle prime tabi tutulur.

Diğer ödemeler ise öncelikle ödendiği ayın kazancına dâhil edilir ve ücret dışındaki bu ödemelerin yapıldığı ayda üst sınırın aşılması nedeniyle prime tabi tutulamayan kısmı, ödemenin yapıldığı ayı takip eden aydan başlanarak iki ayı geçmemek üzere üst sınırın altında kalan sonraki ayların prime esas kazançlarına ilâve edilir.”

Devreden de takvim yılı önemli değildir. Kasım ve Aralık ayından devreden tutarlar yeni yıla devredebilir. Aralık ayında işçiye yapılan yüksek tutarlı bir ödeme, ödendiği ayda tamamı ya da bir kısmı prime tabi tutulamadıysa, ocak ve şubat aylarına bakılacaktır.

Önceki aylardan gelen devreden matrah sebebiyle, işçiden normalden daha fazla SGK primi kesileceğinden hesabına yatan tutar da daha düşük olacaktır.

 

Hakkında Datassist Mevzuat Kulübü

2 yorum

  1. bu durumda net ucret alan bir personel bu devreden sgk nedeniyle takip eden aylarda daha dusuk bir ucret mi aliyor olacak, mesela 8000 tl net ucret alan bir personel in ucreti bu nedenlerle 7800 mi olacak?

    • Net ücret alan işçinin maaşına yansıyan tüm Sgk ve vergi ödemeleri işverene ait olduğundan ücret düşüşü olmamalı

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir