Ana Sayfa / Sizin Sorduklarınız / Ev Hizmetlerinde Çalışanların Sigortalılığı
Ev Hizmetlerinde Çalışanların Sigortalılığı
Ev Hizmetlerinde Çalışanların Sigortalılığı

Ev Hizmetlerinde Çalışanların Sigortalılığı

Ev hizmeti çalışanları; ev içerisinde yaşayanlar tarafından yapılabilecek işlerin aile bireyleri dışındaki kişiler tarafında yapanlar anlaşılmalıdır.

Ev Hizmeti Kapsamında Sayılan İşler?

Temizlik, ütü, yemek yapma, çamaşır, bulaşık yıkama, alışveriş, bahçe işleri, çocuk yaşlı veya özel bakıma ihtiyacı olan kişilerin dışarıdan bireyler tarafından bakılması ev hizmeti kapsamında sayılmaktadır. Üçüncü dereceye kadar akraba olanların yaptıkları işler ev hizmeti kapsamında sayılmayacaktır.

Ev hizmetinde çalışanın çocuk, yaşlı veya özel bakım işlerini kendi evinde veya hastane, bakım evi vb. yerlerde yapması ev hizmeti sayılacaktır. Bu işlerde çalışanlar kayıt dışı istihdamın çok yüksek oranda görüldüğü iş alanlarıdır. Kayıt dışı istihdam oranının azaltılması için ev hizmetlerinde çalışanların sigortalı olarak çalıştırılması için 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun ek 9. maddesi ile işveren ve sigortalılara bir takım uygulama esasları düzenlenmiştir.

1 Nisan 2015 tarihinde 29313 sayı ile yayınlanan resmi gazetede, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 9. maddesi kapsamında  ev hizmetlerinde ay içinde 10 günden az ve daha  fazla sigortalı çalıştırılması hakkında tebliğde açıklama getirilmiştir.

Ev Hizmetlerinde ay içinde 10 günden az sigortalı çalıştıranlar;

Ayda 10 günden az çalışanlar iş kazası ve meslek hastalığı sigortası kapsamında sayılacaklar.Primleri çalıştıran kişi tarafından ödenecektir. Çalıştıranlar sigortalı için günlük asgari ücretin %2’si oranında, iş  kazası ve meslek hastalığı primi ödemeleri gerekecektir.

2019 yılı için bu tutar günlük 1,71 ₺ ayda 9 gün çalışan için sadece 15,39 ₺ ödenecektir.

2.558.40 * %2 = 51,17 / 30 = 1,71

10 günden az sigortalı çalıştıranlardan ayrıca;

  • İş yeri bildirgesi,
  • İşe giriş bildirgesi
  • Aylık prim hizmet belgesi
  • Sigortalının işten ayrılması halinde işten ayrılış bildirgesi düzenlemeleri istenmeyecektir.

Ev hizmetlerinde 10 günden az çalışanların sigortalılığın bildirimi;

01.04.2015 tarihinden itibaren ev hizmetlerinde 10 günden az işçi çalıştıranlar “Ev hizmetlerinde on günden az çalıştıracaklarına ilişkin form” ile SGK kuruma doğrudan veya posta yoluyla müracaat edebilirler. İş kazası ve meslek hastalığı primlerini banka aracılığı ile gerçekleştirebilirler.

Başvuru aynı zamanda E-Devlet sistemi üzeriden  www.turkiye.gov.tr adresinin “e-hizmetler menüsünün altında bulunan “Ev Hizmetleri” kısmından bildirimde bulunulması durumunda sigortalının cep telefonuna Kanunun ek 9 uncu maddesine göre sigortalı kaydının yapıldığı uzun vadeli sigorta kolları ve genel sağlık sigortası primlerini takip eden ayın sonuna kadar ödeyebilecekleri bilgisi gönderilmektedir.

Uzun vade ve genel sağlık sigorta primi ödemek isteyen sigortalılar,

01.10.2019 – 31.12.2019 arasında aylık 2.558.40 * 32,5 = 831.38 ₺ prim ödemeleri gerekir.

Ödenmesi gereken prime esas kazançlar asgari ücret üzerinden hesaplanarak ödendiği için asgari ücretteki artışlara göre değişecektir.

Sigortalılar uzun vade ve genel sağlık sigortası primlerini takip eden ayın sonuna kadar ödemeleri gerekir. Bu süre içinde ödenmemesi durumunda bu haktan yararlanılamayacaktır.

Ev Hizmetlerinde ay içinde 10 gün ve daha fazla sigortalı çalıştıranlar;

10 gün ve daha fazla süre ile çalışanların bildirimi işverenin “Ev hizmetlerinde 10 gün ve daha fazla çalıştıracaklarına ilişkin bildirge” yi (Ek-1) doldurulup, sigortalı ve işveren tarafından imzalandıktan sonra, çalışanın işe başladığı ayın sonuna kadar işveren ikamet ettiği yere yakın SGK kurumuna müracaat etmesi yeterli olacaktır. Bu bildirgede sigortalının işe giriş tarihi, ev hizmetlerinde çalışma nedeni, ödenecek ücrete göre günlük kazanç bilgileri yer almaktadır. Bu bildirge dışında yapılan bildirimler kurumca geçerliliği olmayacaktır.

Ev hizmetlerinde birden fazla kişi çalıştırılması durumunda her bir sigortalı için ayrı bildirge düzenlenmesi gerekmektedir. Sosyal Güvenlik Kurumunca işveren için iş yeri numarası oluşturmayacak, işveren T.C. kimlik numarası ile takip edebilecektir.

Bildirge ile beyan edilen işe giriş tarihi sigortalılık başlangıç tarihi sayılacak ve bildirgedeki  çalışma gün sayısı ile prime esas günlük kazanç beyanına göre prim tahakkukları oluşturulacaktır. Ayrıca aylık prim hizmet belgesi düzenlenmeyecektir.

Bu bildirge ile iş yeri bildirgesi, iş yeri bildirgesi, işe giriş bildirgesi, işten ayrılış bildirgesi, aylık prim ve hizmet belgesi birleştirilmiştir.

Ev hizmetlerinde 10 gün ve daha fazla süreli sigortalı çalıştıran işverenler sigortalıların primlerini çalışma gün sayıları üzerinden ödemelidirler. Bu kapsamda çalışanlar 5510 sayılı Kanunun 4/a kapsamında sigortalı sayılırlar.

Ev Hizmetlerinde ay içinde 10 gün ve daha fazla çalışanların prim hesaplamaları nasıl yapılır?

01.01.2019-31.12.2019 tarihleri arasında asgari ücret üzerinden ödeyecekleri günlük prime esas kazanç alt sınırı üzerinden;

Ayda 10 gün sigortalı çalıştıranlar için 85,28 * 10 %37,5 = 319,80 ₺

Ayda 30 gün sigortalı çalıştıranlar için 85,28 * 30 %37,5 = 959,40 ₺

Ev Hizmetlerinde ay içinde 10 gün ve daha fazla sigortalı çalıştıranlar işveren sayılırlar. İşverene sağlanan prim teşvik uygulamasından faydalanabilirler.

 

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/04/20150401-16.htm

Hakkında Datassist Mevzuat Kulübü

Göz atın

Part Time Çalışanların SGK Bildirimlerine Dikkat

Part Time Çalışanların SGK Bildirimlerine Dikkat

4857 sayılı İş Kanunu’nun 9. maddesinde iş sözleşmelerinin kısmi süreli ya da tam süreli olabileceği …

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir