Gelir Vergisi Dilimleri Değişti mi?
Gelir Vergisi Dilimleri Değişti mi?

Gelir Vergisi Dilimleri Değişti mi?

24 Mayıs 2020 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan Gelir Vergisi Genel Tebliği sonrasında “Gelir vergisi dilimleri değişti mi?” sorusu kafa karışıklığına sebebiyet vermişti. Öncelikle, 1 Ocak 2020’den itibaren, geçerli olan gelir vergisi dilimlerinde herhangi bir değişiklik olmadığını belirtmek gerekir.

Vergiyle ilgili en önemli değişiklik 2019 yılının sonlarına gelirken açıklanan Yeni Vergi Paketinin içinde olan vergi dilimlerinin 5’e çıkarılmasıydı. Bu zamana kadar vergilendirme sistemi en fazla %35 olarak hesaplanıyordu. 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren, tek işverenden elde edilen ücret kazancının 600 bin TL’yi aşması halinde gelir vergisine yapılan 5 puanlık artış ile %40 olarak hesaplanacak.

2019’un son günlerinde yayımlanan ve hala geçerli olan 2020 yılı vergi dilimleri aşağıdaki gibi;

1. Vergi Dilimi 0 – 22.000 15%
2. Vergi Dilimi 22.000 – 49.000 20%
3. Vergi Dilimi 49.000 – 180.000 27%
4. Vergi Dilimi 180.000 – 600.000 35%
5. Vergi Dilimi 600.000 üzeri 40%

 

Gelir Vergisi Beyannamesi Hangi Durumlarda Verilir?

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununda, gelir vergisi beyanname verme koşulları belirlenmişti. Buna göre 86. maddede belirtilen durumların dışında kalan vatandaşların vergi beyannamesi vermesi gerekiyor. 7194 sayılı Torba Yasa’nın 15. maddesinde “Tek işverenden alınmış ve tevkif suretiyle vergilendirilmiş 103 üncü maddede yazılı tarifenin dördüncü gelir diliminde yer alan tutarı aşmayan ücretler (birden fazla işverenden ücret almakla beraber, birinciden sonraki işverenden aldıkları ücretlerinin toplamı, 103 üncü maddede yazılı tarifenin ikinci gelir diliminde yer alan tutarı ve birinci işverenden alınan dâhil ücret gelirleri toplamı 103 üncü maddede yazılı tarifenin dördüncü gelir diliminde yer alan tutarı aşmayan mükelleflerin, tamamı tevkif suretiyle vergilendirilmiş ücretleri dâhil” hükmü hayata geçirildi.

1 Ocak 2020’den itibaren tüm sene tek işverenden elde edilen ücret kazancı 600 bin TL’yi aşan çalışanların vergi beyannamesi vermesi gerekiyor.

Birden fazla işverenden ücret geliri elde eden çalışanların 2020 gelirlerinin 600 bin TL’yi (2020 yılı gelir vergisi tarifesinin dördüncü dilimi) ve birden sonraki işverenden aldığı ücret gelirleri toplamının 49 bin TL’yi (2020 yılı gelir vergisi tarifesinin ikinci dilimi) aşması durumunda vergi beyanname vermeleri gerekiyor.

Birden fazla işverene bağlı olan çalışanların, vergi beyannamesi verirken hangi işverenin birinci olacağına çalışanın kendisi karar verebilecek.

Örnek

  • A işçisinin, 2020 yılında tek işverenden 850 bin TL ücret geliri elde ettiğini varsayalım. İşçi A’nın 2020 yılında elde ettiği ücret geliri 600 bin TL’yi aştığı için, A işçisinin bu ücret gelirini, yıllık gelir vergisi beyannamesi ile beyan etmesi gerekmektedir. Yıl içinde kesilen vergiler, bu şekilde yıllık beyanname üzerinden hesaplanan gelir vergisinden mahsup edilebilecektir.
  • B işçisi, 2020 yılında; birinci işverenden 580 bin TL, ikinci işverenden 30 bin TL olmak üzere, iki ayrı işverenden ücret geliri elde etmiş olduğu varsayalım. İşçi B’nin, birinci ve ikinci işverenden elde etmiş olduğu ücretleri toplamı 610 bin TL’dir. 600 bin TL aşıldığından ücret gelirlerin tamamı beyan edilecektir. Yıllık beyanname üzerinden hesaplanan gelir vergisinden yıl içinde kesilen vergiler mahsup edilebilecektir.
  • İşçi C’nin, 2020 yılında; birinci işverenden 400 bin TL, ikinci işverenden 25 bin TL ücret geliri elde etmiş olduğunu düşünelim. İşçi C’nin, birinci ve ikinci işverenden elde etmiş olduğu ücretleri toplamı 425 bin TL’dir. iki işverenden toplamda aldığı ücret gelirleri 600 bin TL’nin altındadır. Aynı zamanda çalışanın ikinci işverenden olan kazancı ikinci gelir vergisi dilimi olan 49 bin TL’yi aşmadığı için beyanname verme zorunluluğu bulunmamaktadır.

Hakkında Datassist Admin

Göz atın

Yurt İçi ve Yurt Dışı Harcırah Tutarları 2021/II. Dönem

Yurt İçi ve Yurt Dışı Harcırah Tutarları 2021/II. Dönem

2021 yılının temmuz ayından yıl sonuna kadar geçerli olacak harcırah gelir vergisi istisna limitleri belirlendi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir