Ana Sayfa / Sizin Sorduklarınız / Hangi Tazminatlarda Gelir Vergisi İadesi Yapılıyor
Hangi Tazminatlarda Gelir Vergisi İadesi Yapılıyor
Hangi Tazminatlarda Gelir Vergisi İadesi Yapılıyor

Hangi Tazminatlarda Gelir Vergisi İadesi Yapılıyor

İşçi ve işveren arasında gerçekleşen iş akdi fesihlerinde bazı tazminatlarda gelir vergisi matrahının oluştuğu bazı tazminatların ise geçmiş yıllarda farklı vergi kesintilerinin olması üzerine vergi iadelerinin gerçekleştirildiği biliniyor. Bu yazımızda hangi tazminatlarda vergi iadesinin yapılacağı ve bu iadelerin zaman aşımı süreleri hakkında kısa bilgilendirmeler yaptık.

Vergi İadesi Gerçekleşecek Ödenmiş Tazminatlar Hangileri?

7162 sayılı  Kanunla  Gelir Vergisi Kanunu’na eklenen Geçici 89’uncu madde uyarınca, 27/3/2018  tarihinden  önce  karşılıklı  sonlandırma sözleşmesi veya ikale sözleşmesi kapsamında ödenen tazminatlar, iş kaybı tazminatları, iş sonu tazminatları, iş güvencesi tazminatları gibi çeşitli adlar altında yapılan ödemeler ve yardımlar üzerinden tevkif edilerek tahsil edilen gelir vergisinin hizmet erbabının düzeltme zaman aşımı süresi içerisinde tarha yetkili vergi dairelerine başvurmaları ve dava açmamaları, açılmış davalardan vazgeçmeleri şartıyla 213 sayılı Vergi Usul Kanununun düzeltmeye ilişkin hükümleri uyarınca ret ve iade edileceği şeklinde düzenleme yapıldı.

İade İşleminin Yapılması İçin Başvuruda Gerekli Evraklar

İade işlemlerinin yapılabilmesi için iade hakkı sahiplerinin aşağıdaki belgeleri ibraz etmeleri gerekiyor.

  • Dilekçe (Örneği gib.gov.tr ve büyük mükellefler vergi dairesi başkanlığının e-portalında bulunmaktadır.)
  • Karşılıklı Sonlandırma Sözleşmesi, İkale Sözleşmesi veya İş Akdinin Sonlandırılmasına İlişkin Benzeri Diğer Sözleşme ve Belgeler (Kesintiyi Yapmakla Sorumlu Olan İşverenden Temin Edilen)
  • İkale Sözleşmesine İstinaden Yapılan Ödemelere İlişkin Kesinti Tutarlarını Gösterir Belge (Ücret Bordrosu vb.)
  • İadeye Konu Tazminatların İşveren Tarafından Hizmet Erbabına Ödendiğine İlişkin Belge (Dekont, Makbuz, Hesap Ekstresi vb.)
  • İade Talebinin Avukat Veya Vekil Tarafından Yapılması Halinde Vekâletname Örneği.

Zaman aşımı sürelerini gözden kaçırmamak gereklidir. İkale sözleşmesinin imzalandığı, kıdem tazminatının alındığı veya gelir vergisinin kesildiği tarihten itibaren 5 yıllık zaman aşımı süresi bulunmaktadır.

Sitemizde daha önce detayını anlattığımız ikale gelir vergisi iadesi yazımız için tıklayınız..

Büyük Mükellefler Vergi Dairesi tarafından yapılan duyuru için tıklayınız..

Hakkında Datassist Admin

Göz atın

İşbaşı Eğitim Teşviki Devam Ediyor mu?

İşbaşı Eğitim Teşviki Devam Ediyor mu?

4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun geçici 15’inci maddesinde (6645 teşviki) yer alan İşbaşı Eğitim Teşviki …

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir