Ana Sayfa / Sizin Sorduklarınız / İş Arama İzni İle İlgili Sıkça Sorulan Sorular
İş Arama İzni İle İlgili Sıkça Sorulan Sorular
İş Arama İzni İle İlgili Sıkça Sorulan Sorular

İş Arama İzni İle İlgili Sıkça Sorulan Sorular

4857 Sayılı İş Kanunu’nun 27’nci maddesine göre, “Bildirim süreleri içinde işveren, işçiye yeni bir iş bulması için gerekli olan iş arama iznini iş saatleri içinde ve ücret kesintisi yapmadan vermeye mecburdur. İş arama izninin süresi günde iki saatten az olamaz ve işçi isterse iş arama izin saatlerini birleştirerek toplu kullanabilir. Ancak iş arama iznini toplu kullanmak isteyen işçi, bunu işten ayrılacağı günden evvelki günlere rastlatmak ve bu durumu işverene bildirmek zorundadır. İşveren yeni iş arama iznini vermez veya eksik kullandırırsa o süreye ilişkin ücret işçiye ödenir.
İşveren, iş arama izni esnasında işçiyi çalıştırır ise işçinin izin kullanarak bir çalışma karşılığı olmaksızın alacağı ücrete ilaveten, çalıştırdığı sürenin ücretini yüzde yüz zamlı öder.”

İş Arama İzni Kullandırılması

İş arama izni, bildirim süresi tanınarak yapılan fesihlerde ihbar süresince çalışılan günler içerisinde en az günlük 2 saat kullandırılmaktadır. Günlük 2 saat kullandırılan iş arama izni için 2 saatlik süre asgari süre olup, işverence daha fazla süre tanınması mümkün olduğu gibi işçi talebi ile toplu olarak da kullandırılabilmektedir.

İş arama İzninin Kullandırılmadığı Durumlarda

4857 sayılı İş Kanunu’nun 27. maddesi uyarınca, iş arama izni vermeyen veya bu izni eksik kullandıran işveren o süreye ait ücreti işçiye iki katı ödemekle yükümlüdür.

Kısmi Süreli Çalışanlarda İş Arama İzni

İş arama izni kısmi süreli iş sözleşmesiyle çalışanları da kapsamaktadır. Ancak 4857 sayılı İş Kanunu’nun 27. maddesinde iş arama izninin günde 2 saatten az olamayacağı hükmü tam süreli çalışanlar için geçerlidir, kısmi süreli çalışanlar için asgari 2 saatlik izin süresi geçerli değildir.

İhbar Süresi İçerisinde Yıl dönümü Olan Hallerde

İhbar süresinin kullanıldığı durumlarda yıllık kıdem hakkedişi değişen personeller için yeni bulunduğu dönem içerisinde ihbar hesaplaması yapılarak ihbar süresine istinaden iş arama izni yeniden hesaplanmalıdır.

İhbar Süresinde Rapor Alınması Durumunda

İhbar süresine tabi çalışanların sağlık sorunları nedeniyle rapor aldığı durumlarda, rapor tarihleri ihbar sürelerinden sayılmayarak, istirahat süresi kadar ihbar süresi uzamaktadır.

İhbar Süresinin Genel Tatillere Denk Geldiği Durumlarda

İhbar süresi içerisinde ulusal bayram ve genel tatil günlerinin denk geldiği durumlarda, çalışma süresince bugünlerde çalışmayan personeller için iş arama izni hesaplaması yapılmamalıdır. Ama tatil günlerinde ihbar süresi işleyecektir.

Toplu İş Arama İzni Hesaplaması

İhbar süresince çalıştığı gün sayısı içerisinde iki saatlik iş arama izin hakkı olan personelin, iş arama iznini toplu kullanma talebi ile günlük iki saatlik izinleri toplanarak personelin ihbar sonu tarihinde düşülerek hesaplanmaktadır. Bu hesaplama personelin çalıştığı günler üzerinden düşülerek bayram ve genel tatilleri kapsamamaktadır.

İş Arama İzni Hesaplaması

İş arama izninin personele rızası dışında kullandırılmadığı durumlarda, personelin sözleşmede yer alan ücret bilgisi aylık çalışma saatine bölünerek, toplam iş arama saat süresi ile çarpılarak çıkan sonucun iki katı şeklinde hesaplanmaktadır.

Toplu İş Arama İzinlerinde Dikkat Edilmesi Gereken Durumlar

İşçi Talebi ile toplu kullandırılan iş arama izinleri nedeniyle, çalışanların son çalışma tarihinin ihbar süresinden önce planlandığı durumlarda, ihbar süresi bitiş tarihi ile toplu iş arama izni başlangıç tarihinin karıştırılmamasına dikkat edilmelidir. Örneğin ihbar öneli sonrasında ihbar bitiş tarihi 31/05/2018 olan personelin 3 günlük toplu izin kullanarak en son 28/05/2018 tarihinde çalışması mümkündür. Ancak bu durum personelin SGK çıkış tarihi olan 31/05/2018 tarihini etkilemeyecektir. Arada geçen süre personelin iş arama izni olarak görülüp sigortalılığın devam ettiği hallerdendir.

Hakkında Datassist Mevzuat Kulübü

Göz atın

İhbar Süresi Bölünebilir Mi?

İhbar Süresi Bölünebilir Mi?

Çalışma hayatımızın, işçi ve işverene birlikte sorumluluk getirdiği hususlardan birisi de ihbar süresidir. İhbar süresinin …

1 yorum

  1. Çalışmakta olduğum firmanın, bağlı bulunduğu kurum ile aralarındaki sözleşme dolduğu için geçen yıl eylül ayında bütün personele fesih bilidirimi yapıldı. Fakat idare tarafından temmuz ayına kadar süre uzatımı yapıldığı için iş arama izinlerimizi kullanmadık ve ücretleri de ödenmedi. Şimdi alınan süre uzatımı da dolduğu için tekrar fesih bildirimi yapıldı. Her iki fesih bildirimi için de ücret/izin haklarımız saklımıdır yoksa sonuncu mu dikkate alınır.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir