Suriye Uyruklu Sağlık Meslek Mensupları
Suriye Uyruklu Sağlık Meslek Mensupları

Suriye Uyruklu Sağlık Meslek Mensupları

Türkiye’de mesleklerini icra etmek isteyen Suriye Uyruklu Sağlık meslek mensuplarının muafiyet durumunu içeren yeni bir düzenleme yapıldı. Bu düzenleme kapsamında “Yabancı Sağlık Meslek Mensuplarının Türkiye’de Özel Sağlık Kuruluşlarında Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik” maddelerine 1 Nisan itibariyle Geçici 1. Madde eklendi.

Türkiye’deki Özel Hastanelerde Çalışabilme Koşulu

Yabancı doktorlar ve sağlık meslek mensuplarının Türkiye’deki Özel Hastanelerde çalışabilme koşulları 2012 yılında yürürlüğe giren yönetmeliğin 5. maddesinde belirtilmiştir.

MADDE 5 – (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki yabancı sağlık meslek mensupları, aşağıda yer alan şartları sağlamak kaydıyla özel sağlık kuruluşlarında mesleklerini icra edebilirler:

a) Diploma ve/veya uzmanlık belgelerinin denkliği onaylanmış ve Bakanlıkça tescilleri yapılmış bulunmak.

b) Mesleğini icra etmesine kanunen engel hali bulunmamak. 

c) (Değişik:RG-16/7/2013-28709) Türkçe bilmek.

ç) İlgili mevzuata göre Türkiye’de çalışma ve ikâmet izni almış olmak.

d) Hekimler için, zorunlu mesleki malî sorumluluk sigortası yaptırmak.”

Bu şartları sağlayan yabancı uyruklu sağlık mensupları Türkiye’de sağlık kuruluşlarında çalışabilmektedirler. Fakat ülkemizde bulunan geçici koruma kapsamındaki Suriye uyruklu kişilerin sağlık hizmetlerinden yararlandıkları göçmen sağlığı merkezi ve barınma merkezlerinde çalışacak yabancı sağlık personelleri için bu şartlarda kolaylaştırmaya gidildi.

Suriye Uyruklu Sağlık Çalışanları İçin Muafiyet

Tüm yabancı sağlık mensuplarını ilgilendiren yönetmeliğe eklenen yeni Geçici 1. Madde yalnızca Suriye Uyruklu sağlık meslek mensupları için muafiyet getiriyor. Düzenlemeye göre Suriye Uyruklu sağlık çalışanları Türkiye’deki Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından kurulan barınma merkezleri ile Sağlık Bakanlığınca koordine edilen ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca uygun görülen göçmen sağlığı merkezlerinde çalışmak isterlerse aşağıdaki şartlardan muaf olacak:

a) Diploma ve/veya uzmanlık belgelerinin denkliği onaylanmış ve Bakanlıkça tescilleri yapılmış bulunmak

b) Mesleğini icra etmesine kanunen engel hali bulunmamak

Barınma merkezi ya da uygun görülen göçmen sağlığı merkezinde çalışacak Suriye uyruklu sağlık meslek mensubu, yukarıda sayılan şartlardan ancak mesleğini icraya yetkili olduğuna dair belge ibraz etmek kaydıyla muaf tutulacak.

İlgili Düzenleme

“Suriye uyruklu sağlık meslek mensuplarının muafiyet durumu

GEÇİCİ MADDE 1 –  (Başlığı ile birlikte değişşik:RG-1/4/2017-30025) son güncelleme

(1) Türkiye’de geçici koruma altına alınanlara hizmet vermek üzere, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından kurulan barınma merkezleri ile Sağlık Bakanlığınca koordine edilen ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca uygun görülen göçmen sağlığı merkezlerinde çalışmak isteyen Suriye uyruklu sağlık meslek mensupları mesleğini icraya yetkili olduğuna dair belge ibraz etmek kaydıyla 5 inci maddenin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerindeki şartlardan muaf tutulur.”

Hakkında Datassist Mevzuat Kulübü

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir