SİZİN SORDUKLARINIZ

Çalışma Koşullarım Değişti, Tazminatımı Alarak Ayrılabilir Miyim?

Aktif .

is-sozlesmesinin-feshiSoru:

Fabrika içerisinde 4 sene çalıştığım bölümden alınarak çalışmak istemediğim bir başka bölüme verildim. Çalışırken zorlanıyorum. İş sözleşmemi feshedersem tazminat alabilir miyim?

Cevap:

Çalışma şartlarında, işyeri uygulamalarında veya iş sözleşmesi hükümlerinde değişiklik yapmak isteyen bir işveren, durumu yazılı olarak işçiye bildirmekle yükümlüdür. İşçi tarafından "6" gün içinde kabul edilmeyen değişiklikler işçiyi bağlamayacak, iş sözleşmesinin bu nedenle feshi durumunda, kıdem tazminatı ve bildirim süreleri konusundaki yükümlülüklere bağlı kalınacaktır.

25 Soruda E-Ödenek Uygulaması

Aktif .

25 Soruda E-Ödenek Uygulaması

SORU 1

E-ödenek programı nedir?

E-ödenek programı; 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bendi kapsamındaki sigortalılara, Kurumumuzla anlaşmalı özel ve resmi sağlık tesislerince düzenlenen geçici iş göremezlik belgeleri ile sağlık kurulu raporlarının işverenlere ve Kuruma elektronik ortamda gönderilmesi, iş göremezlik ödeneğinin hesaplanması ve sigortalıya ödenmesi amacıyla MOSİP sistemi aracılığı ile T.C. Ziraat Bankasına aktarılmasına dair bilgisayar programını ifade etmektedir.

 

SORU 2

E-ödenek programının hazırlanmasındaki temel amaç nedir?

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 18 inci maddesine göre kısa vadeli sigorta kollarından verilmekte olan geçici iş göremezlik ödeneklerinin ödenmesi için gerekli olan ve anlaşmalı sağlık hizmet sunucularınca düzenlenip Kuruma ve işverene gönderilmesi gereken istirahat raporlarının elektronik ortamda düzenlenmesi, gönderilmesi, ödeneğin hesaplanması, ödenmesi ve bu şekilde bürokrasinin azaltılmasıdır.

 

Kadın İşçinin Kanunen Hakkı Olan Doğum İzni Süreleri Ne Kadardır?

Aktif .

hamile-kadinKadın işçiler doğumdan önce 8 hafta ve doğumdan sonra 8 hafta olmak üzere toplam 16 haftalık süre için çalıştırılamazlar.

Çoğul gebeliklerde doğumdan önceki süreye 2 ay daha eklenmektedir.

Sağlık durumu elverdiği sürece, doktorun onayı ile kadın işçi isterse doğumdan önceki 3 haftaya kadar işyerinde çalışabilir.

Çalışılarak geçirilen süreler doğum sonrası sürelere eklenir. Ayrıca kadın işçilerin doğum izni sonrasında 6 aya kadar ücretsiz izin alma hakları vardır.

İşsizlik sigortasından yararlanma şartları nelerdir?

Aktif .

İşsizlik sigortasına ilişkin düzenlemeler gereği 4447/51 iş sözleşmelerinin;

- İşveren tarafından iyi niyet veya ahlak kurallarına aykırılık nedenleri dışındaki nedenlerle,

- İşçi tarafından sağlık, iyi niyet ve ahlak kurallarına aykırılık veya işyerinde işin durmasını gerektiren nedenlerle,

- Belirli süreli iş sözleşmelerinde süre bitimi nedeni ile feshi durumunda işsizlik ödeneğinden yararlanılabilmektedir.

İşsizlik ödeneğinden yararlanılabilmesi için ayrıca; son 3 yılda en az 600 gün ve son 120 günde kesintisiz işsizlik sigortası primi ödenmiş olması, fesih tarihinden itibaren 30 gün içinde işten ayrılma bildirgesi ile ilgili İş Kur müdürlüğüne yazılı talepte bulunulması gerekmektedir.

BÜLTENE ABONE OL!

Yasal değişiklikler ve mevzuata ilişkin güncellemelerden haberdar olmak için bültenimize abone olun

Sosyal Medya

İş Kanunu Facebookİş Kanunu Twitterİş Kanunu Google+Datassist Linkedin