SİZİN SORDUKLARINIZ

İş Sözleşmelerinde İşverenlerin En Sık Yaptığı Hatalar

Aktif .

Tahmini okuma süresi: 5 dk. 

is-sozlesmelerinde-isverenlerin-en-cok-yaptigi-hatalarÇalışma hayatımızda iş sözleşmelerinin artık hemen hemen her iş kolunda uygulanmaya başlandığını görmekteyiz. Şirketlerin ve insan kaynakları departmanlarının daha profesyonel bir şekilde normatif uygulamalara yönelmesi son derece olumlu gelişmeler olmasına rağmen, iş sözleşmelerinin de Kanunun emrettiği özellikleri taşımaları da oldukça kritik bir hâle bürünmektedir.

Bu yazımızda, iş sözleşmelerinde yapılan hatalar ve bu hataların Devlet tarafından yapılan kontroller (İş ve Sosyal Güvenlik Denetimleri) ile işveren tarafında yaşanabilecek olumsuzluklara genel hatları ile değineceğiz.

Gece Çalışması Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Aktif .

Tahmini okuma süresi: 5 dk. 

gece-calismasiGece çalışması, faaliyetin günün yirmi dört saatinde kesintisiz sürdürülmek zorunda kalındığı; faaliyetin en azından günün gündüz bölümünü aşıp gece de devam ettiği ve bu bakımdan da günlük çalışmanın vardiya adı altında ayrı işçi grupları oluşturulması ve bir kısmı gündüz bir kısmı gece döneminde çalıştırılmak suretiyle yapıldığı işyerlerinde söz konusudur. Bu bağlamda günün yirmi dört saati kesintisiz faaliyetin gerekmediği diğer işyerleri ve işlerde zorunluluk yoksa gece çalışması yapılamaz. 4857 Sayılı İş Kanunun 69. Maddesinde “gece işletilmelerinde ekonomik zorunluluk bulunmayan işyerlerinde işçilerin gece çalışmasını yasak etmek üzere yönetmelikler çıkarılabilir” hükmüne yer verilmektedir.

İş ve Sosyal Güvenlik Hukukunda Kadınlara Yönelik Hükümler

Aktif .

Tahmini okuma süresi: 5 dk. 

is-ve-sosyal-guvenlik-hukukunda-kadinlara-yonelik-hukumlerKadınların çalışma hayatındaki öneminin “nihayet” fark edildiği ülkemizde, kadın istihdamının arttırılmasına yönelik politikalar üretilmeye başlanmıştır. Özellikle Kanun koyucunun kadını çalışma hayatının içerisinde tutmaya çalışarak bir taraftan nüfus politikalarını kontrol altında tutmaya çalışmış diğer taraftan kadın çalışanlara yönelik pozitif uygulamalara yönelmiştir.

Kadın istihdamının arttırılmasına yönelik politikalar geliştirilmesine rağmen Türkiye’de kadın istihdamı, Avrupa Birliği ülkeleri ile karşılaştırıldığında, oldukça düşük bir orana sahiptir.

Fiili Çalışma ve Farazi Çalışma Halleri

Aktif .

Tahmini okuma süresi: 3 dk. 

fiili-calisma-ve-farazi-calisma-halleriÇalışma süresi kavramı 4857 Sayılı İş Kanununda tanımlanmamıştır. Bununla beraber, İş Kanunu’na ilişkin Çalışma Süreleri Yönetmeliğinde çalışma süresinin tanımına yer verilmiştir. Buna göre, çalışma süresi, işçinin işinin başında geçirdiği süredir.Ancak, bu tanımın yeterli olduğundan söz etmek mümkün değildir. Zira, çalışma süresini sadece işçinin işinin başında geçirdiği süre olarak tanımlamak, işçinin çalışmamasına rağmen işverenin otoritesi altında bulunduğu sürelerin çalışma süresinden sayılmaması sonucunu doğurur. Nitekim, 4857 Sayılı Kanun’un 66. maddesinde, işçinin çalışmamasına rağmen çalışmaya hazır halde beklediği sürelerle, sosyal düşüncelerle işçiye tanınan emzirme izni sırasında geçen sürelerin çalışma süresinden sayılacağı belirtilmiş, böylece çalışma süresinin sadece fiilen çalışılan süreden oluşmadığıortaya konulmuş olmaktadır.

Evlilik Ya Da Akraba Vefatında İzin Hakkı

Aktif .

evlilik-ya-da-akraba-vefatinda-izin-hakkiÇalışma hayatında en sık merak edilen konulardan birisi de “ücretli izin” konusudur. Hem işveren ve işveren vekillerinin hem de çalışan personelin Yasal bakımından izin konusunda  anlaşmazlıklara düşmesi, bazen de konuyu Yargıya veya tazminat oluşturulabilecek bir sonucu varması kaçınılmaz olmaktadır.

4857 sayılı İş Kanunumuzun 55.maddesinde “Yıllık izin bakımından çalışılmış gibi sayılan haller” başlıklı bölümünde "İşçilerin evlenmelerinde üç güne kadar, ana veya babalarının, eşlerinin, kardeş veya çocuklarının ölümünde üç güne kadar verilecek izinler" yıllık izin kapsamında çalışılmış sayılan hallerden olduğu ifade edilmektedir.
Madde hükümleri vuku bulurken; işveren ve personel arasında uyuşmazlıklar kaçınılmaz sonuçlara neden olabilmektedir.

Şubat Ayı İçin Eksik Gün Bildirimi Nasıl Yapılır?

Aktif .

subat-ayinda-eksik-gun-bildirimiŞubat ayındaki prim gün sayıları hep sorun olmuştur. Şubat ayında işe girenlerde veya çeşitli nedenlerle şubat ayında eksik günü olanların SSK gün sayısının nasıl hesaplanacağı kafaların karışmasına neden olmaktadır. Konu ile ilgili olarak "Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin Sosyal Güvenlik Kurumuna Verilmesine ve Primlerin Ödenme Sürelerine Dair Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ"de durum açıklağa kavuşturulmuştur.

BÜLTENE ABONE OL!

Yasal değişiklikler ve mevzuata ilişkin güncellemelerden haberdar olmak için bültenimize abone olun

Sosyal Medya

İş Kanunu Facebookİş Kanunu Twitterİş Kanunu Google+Datassist Linkedin