SİZİN SORDUKLARINIZ

Ücretini (Maaşını) Zamanında Alamayan İşçi Neler Yapabilir?

Aktif .

Tahmini okuma süresi: 1 dk. 

ucretini-zamaninda-alamayan-isci-neler-yapabilir

Çalışma hayatının temel sorunlarından biri olan zamanında ya da tam alınamayan ücretler konusunda 4857 sayılı İş Kanunumuz çalışana ne tür haklar vermiştir? Zamanından alınamayan ücretler konusunda çalışanların hakları ve yasal olarak izlemesi gereken yollar nelerdir?

Öncelikle belirtmek isteriz ki 4857 sayılı İş Kanunumuzun 32. Maddesinde ücret, ücret ve ücretin ödenmesi başlığı altında şu şekilde   tanımlanmıştır: “Genel anlamda ücret; Bir kimseye bir iş karşılığında işveren veya üçüncü kişiler tarafından sağlanan ve para ile ödenen tutardır .” denmiştir. Çalışma hayatımızda çalışanlar aldıkları ücreti daha çok maaş olarak adlandırsalar da Yasamızda yer alan tanımla hak ettikleri çalışma karşılığında işverenlerinden ücret almaktadırlar.

İşçilerin Ücretleri Banka Aracılığı İle Ödenmek Zorunda Mıdır?

Aktif .

Tahmini okuma süresi: 2 dk. 

iscilerin-ucretleri-banka-araciligi-ile-odenmek-zorunda-midir

4857 sayılı İş Kanunumuzun 32. Maddesinde ücret, ücret ve ücretin ödenmesi başlığı altında şu şekilde   tanımlanmıştır: “Genel anlamda ücret; Bir kimseye bir iş karşılığında işveren veya üçüncü kişiler tarafından sağlanan ve para ile ödenen tutardır .” denmiştir.

18 Kasım 2008 tarih 27058 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ve 01.01.2009 tarihinde yürürlüğe giren Ücret, Prim, İkramiye Ve Bu Nitelikteki Her Türlü İstihkakın Bankalar Aracılığıyla Ödenmesine Dair Yönetmelikle ve İş kanunumuzun 32. maddesinde 5754 sayılı yasa ile yapılan değişiklik ile 01.01.2009 tarihinden itibaren ülke genelinde 10 ve daha fazla çalışan olması halinde “Ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit istihkak kural olarak, Türk parası ile iş yerinde veya özel olarak açılan bir banka hesabına ödenir.” hükmü getirilmiştir.

Geçici İş Göremezlik Ödeneği Alma Şartları Nelerdir?

Aktif .

Tahmini okuma süresi: 1 dk.

gecici-is-goremezlik-odenegi-alma-sartlari-nelerdirHastalık sigortası kapsamında geçici iş göremezlik ödeneğine hak kazanmak için geçici iş göremezliğin başladığı tarihten önceki bir yıl içinde en az 90 gün kısa vadeli sigorta kolları primi bildirilmiş olması gerekmektedir

Bir yıllık hizmetin, aynı işverene ait işyerinde geçmiş bulunmasında bir zorunluluk yoktur. Çünkü prim ödeme koşulu, geçici iş göremezlik ödeneği veren Kurum açısından düşünülmüştür; dolayısıyla 90 günlük primin sigortalı adına Kuruma ödenmiş olması (veya bildirilmiş olması) yeterlidir. Primi ödeyenlerin değişik işverenler olması, sonucu değiştirmez. Dolayısı ile farklı işverenler tarafından ödenen primler hesaba dahil edilmektedir.

Hafta Tatili Ücretinin Hesaplanması

Aktif .

Tahmini okuma süresi: 2 dk.

hafta-tatili-ucretinin-hesaplanmasi4857 Sayılı İş Kanunu’nun 46. Maddesi “Hafta tatili ücreti” başlığını taşımaktaysa da, ilginç bir şekilde bu madde, hafta tatilinde yapılan çalışmaların ücretlendirmesine ilişkin bir düzenleme içermemektedir. Çalışma yaşamına ilişkin düzenlemeler gereği, çalışanların haftanın 6 iş günü çalışmış olmaları durumunda, 24 saat kesintisiz dinlenmelerinin sağlanması esastır. Hafta tatiline hak kazanan işçinin çalışmadığı güne ilişkin ücreti, işverenler tarafından kendilerine herhangi bir çalışma karşılığı olmaksızın ödenmektedir. Günlük ücretle çalıştırılan işçilerin hafta tatili ücretleri, bir günlük ücretlerinin tutarına eşittir. Saatlik ücretle çalıştırılan işçilerin hafta tatili ücreti, bir saatlik ücretlerinin 7,5 ile çarpımı yoluyla hesaplanarak işverenler tarafından ödenecektir. Ücretleri aylık olarak belirlenen (aylık maktu ücret) işçilere, bu ücretleri çalışıp çalışmadıklarına bakılmaksızın ödendiğinden, bu işçilere ayrıca hafta tatili ücreti ödenmesi gerekmeyecektir. Belirlenen aylık ücret, bir aylık süre sonunda ödenecek ücret olacağından, bu ücret, hafta tatili günlerini de kapsayacaktır.

Evlat Edinilen Çocuğun Evlat Edinen Kişi Üzerinden Sağlık Hak Sahipliği Var Mıdır?

Aktif .

Tahmini okuma süresi: 1 dk.

evlat-edinilen-cocugun-evlat-edinen-kisi-uzerinden-saglik-hak-sahipligi-var-midirEvlat edinilen çocuğun evlat edinen kişi üzerindeki sağlık hak sahipliğini anlatmadan önce Türk Medeni Kanunumuzun ilgili maddelerinde yer alan evlat edinme şartlarından kısaca bahsetmek isteriz.
Evlât edinmede;
Küçüğün, evlât edinen tarafından en az bir yıl süreyle bakılmış ve eğitilmiş olması,
Evlât edinmenin her halde küçüğün yararına bulunması ve evlât edinenin diğer çocuklarının yararlarının, hakkaniyete aykırı bir biçimde zedelenmemesi,
Evlât edinecek kişi veya eşlerin, evlât edinilenden en az on sekiz yaş büyük olması,
Evlat edinen ile edinilen arasında en fazla 40 yaş fark olması,
Ayırt etme gücüne sahip olan küçüğün rızasının alınması,

Hizmet Primlerinin Sosyal Güvenlik Kurumuna Ödenmesi

Aktif .

Tahmini okuma süresi: 2 dk.

hizmet-primlerinin-sosyal-guvenlik-kuruma-odenmesi5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortasının Kanunun Primlerin Ödenmesi başlığı altında yer alan 88.maddesi gereği; İşverenler, bir ay içinde çalıştırdıkları sigortalıların prime esas kazançlar üzerinden hesaplanacak sigortalı hissesi prim tutarlarını sigortalıların ücretlerinden keserek, kendi hissesine isabet eden prim tutarlarını da bu tutarlara ekleyerek en geç takip eden ay/dönemin sonuna kadar Kurum’a ödeyeceklerdir.

Ödeme süresinin son gününün resmi tatile rastlaması halinde; prim tutarları en geç son günü izleyen ilk iş günü içinde Kurum’a ödenecektir.

BÜLTENE ABONE OL!

Yasal değişiklikler ve mevzuata ilişkin güncellemelerden haberdar olmak için bültenimize abone olun

Sosyal Medya

İş Kanunu Facebookİş Kanunu Twitterİş Kanunu Google+Datassist Linkedin