SİZİN SORDUKLARINIZ

İş Güvencesi Tazminatı SGK Uygulamaları

Aktif .

Tahmini okuma süresi: 10 dk. 

is-guvencesi-tazminati-sgk-uygulamalariİş güvencesi tazminatı,  İş Kanunun 21.maddesi hükmüne göre göre hakkında işe iade kararı verilen işçinin başvurusu üzerine bir aylık süre içinde onu işe başlatmayan işyerinin işçiye ödemek zorunda olduğu  en az dört , en çok sekiz aylık tutarındaki tazminata denir. İşe iade davası sonucu hakkında yapılan işten ayrılış bildiriminin geçersizliğine ve eski işine iadesine karar işçinin işverence işine iade edilmemesi ihtimaline karşı işçi lehine tazminat olarak da adlandırılmaktadır.

Ücretsiz Yol İzninin Yıllık İzin Süresine Eklenmesi

Aktif .

Tahmini okuma süresi: 3 dk. 

ucretsiz-yol-izninin-yillik-izin-suresine-eklenmesiYıllık izin süresi İş Kanunu ile hüküm altına alınarak işçilerin şartları sağlaması halinde(İşe başlanılan tarihten itibaren, deneme süresi de dâhil en az bir yıl çalışma halinde) yıllık ücretli izne hak kazanılır. Ancak ardı ardına ya da farklı tarihlerde aynı işverene ait değişik işyerlerinde çalışmış iseniz, yıllık izne hak kazanmanız için gerekli olan bir yıllık süreyi hesaplarken bu işyerlerinde geçen hizmet sürelerinizi toplamanız gereklidir. Kısaca yıllık ücretli izin sürelerinden bahsedecek olursak;

Yakacak Yardımları Bordroya Nasıl Yansıtılır?

Aktif .

Tahmini okuma süresi: 3 dk. 

yakacak-yardimlari-bordroya-nasil-yansitilirSoğukların kendini göstermeye başladığı şu günlerde şirketlerin, çalışanları için yapacağı yakacak yardımları ve bu yardımların bordroda nasıl hesaplanacağı konusuna değineceğiz.

Nakit olarak ödenen yakacak yardımları tüm yasal kesintilere (SGK primleri, Gelir vergisi ve Damga Vergisi) tabidir. Bu tür ödemelerin, iş sözleşmesiyle devamlı ödeme hâline getirilmesi durumunda kıdem tazminatı hesabına dahil olmaktadır.

Sigorta Primine Tabi Kazançların Alt ve Üst Sınırları Nasıl Belirlenir?

Aktif .

Tahmini okuma süresi: 2 dk. 

sigorta-prime-tabi-kazanclarin-alt-ve-ust-sinirlari-nasil-belirlenirSGK’ya tabi olan çalışanların Prime Esas Kazançları dikkate alınarak SGK ve İşsizlik sigortası primler ödenmektedir. Sigorta primlerinin hangi oranlarda ödeneceği ve bu primlerin işçi mi, işveren mi, tarafından ödeneceği yasa ile düzenlenmektedir. İşveren tarafından ödenmesi gereken sigorta primleri, işçilerin brüt ücretlerinde bir azalmaya yol açmamaktadır, bu primler işveren tarafından ayrıca ödenmektedir.

Sahte Sigortalılığa Dikkat!

Aktif .

Tahmini okuma süresi: 5 dk. 

sahte-sigortaliliga-dikkat

Sahte sigortalılık günümüzde birçok vatandaşın başvurduğu illegal yollardan biridir. Özellikle Sosyal Güvenlik Kurumunun yararlandırdığı bazı hizmetlerden faydalanmak için hak sahipliği konumu elde etmek isteyen vatandaşlar sahte sigortalılığı tercih etmekte ve nitekim sonuçlarına da katlanmak zorunda kalmaktadır.

Sahte sigortalılığı kısaca açıklamak gerekirse; bir işyerinde fiili olarak çalışmadan sigortalı bildiriminin yapılmasıdır. Yani kişi fiilen çalışmadığı halde Sosyal Güvenlik Kurumuna sigortalı bildirimi yapılarak kişinin sigortalı gösterilmesidir. Tabi bu durum beraberinde birçok risk taşımaktadır. Kişi çalışmadığı halde çalışıyor gösterilerek özellikle 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa muhalefet etmiş olmaktadır.

İş Kanunu ve Borçlar Kanunu Uygulama Değerlendirmesi

Aktif .

Tahmini okuma süresi: 4 dk. 

is-kanunu-ve-borclar-kanunu-uygulama-degerlendirmesiÇalışma Hayatında işçilerin hak ve sorumluluklarını düzenlemek üzere çeşitli Kanun ve Kanun ekleri düzenlenmiştir. İlk bakışta İş Kanunu, Deniz İş Kanunu, Basın İş Kanunu önemli ölçüde çalışma hayatına hak ve yükümlülükler getirse de bu kanunların yanında Borçlar Kanunu da iş sözleşmesi (hizmet akdi) ile çalışanların hak ve borçlarını düzenleyen bir diğer kanun olarak yürürlüğünü korumaktadır. Belirtmek isteriz ki İş Kanunu ile Borçlar Kanununun hangi aşamada birlikte uygulanacağı konusu çeşitli kavram kargaşasına yol açsa da İş Kanunu hükümleri Kanun kapsamında bulunan işçilere uygulanmakta olup 4857 sayılı Kanun kapsamında sayılmayan kişileri düzenleyen 4.maddesine tabi çalışanlar 6098 sayılı Borçlar Kanunu kapsamında değerlendirilmektedir. Tabi 4.maddede sayılan kişilerin özel iş kanunu kapsamına girmeleri durumu değiştirmektedir.

BÜLTENE ABONE OL!

Yasal değişiklikler ve mevzuata ilişkin güncellemelerden haberdar olmak için bültenimize abone olun

Sosyal Medya

İş Kanunu Facebookİş Kanunu Twitterİş Kanunu Google+Datassist Linkedin