Salt işçilik

Üretimde kullanılan malzemenin tamamı ile makine, alet ve edevatın idarece verilmesi halinde kullanılan işçilik.

Hakkında iskanunu