Sigortalı işsiz

4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanun kapsamına giren bir işyerinde bir hizmet akdine dayalı ve sigortalı olarak çalışırken bu Kanunun ilgili maddelerinde belirtilen nedenlerle işini kaybeden ve Kuruma başvurarak çalışmaya hazır olduğunu bildiren kimse olarak adlandırılır.

http://www.iskanunu.com/images/dokuman/diger-kanunlar/4447-sayili-issizlik-sigortasi-kanunu.pdf

Hakkında iskanunu