Gemi İaşe İzleme Defteri

Gemi kaptanı ve varsa işçi temsilcisi tarafından birlikte kayıt yapılan deftere verilen addır.

Hakkında iskanunu