İşyerinin veya Bir Bölümünün Devri

Herhangi bir işyerinin kısmen veya tümüyle el değiştirmesi iş yerinin devri olarak kabul edilmektedir.

Bu tip devirlerde işyerini devralan, ilgili işyerinde çalışan işçilerle ilgili iş sözleşmelerini de tüm hak ve yükümlülükleriyle birlikte devralmış sayılır.

İşçilerin tüm yasal hakları işe ilk başladıkları tarih dikkate alınarak belirlenebilmektedir.

Kanun Maddesi için tıklayınız

Yargıtay Kararı için tıklayınız (İşyerini Devreden İşçi Alacaklarının Akıbeti Ve İşverenin Sorumlulukları)

Yargıtay Kararı için tıklayınız. (İşyerinin Bir Başka İşverene Devri)

Yargıtay Kararı için tıklayınız. (İşyerinin Tümünün Devri)

Hakkında iskanunu

Göz atın

Ücretsiz İzin Hakkı

Ücretsiz İzin

Ücretsiz İzin kavramının tanımı ve nasıl kullanılacağı ile ilgili hususlar kanunda açıkça belirtilmemiştir. 4857 Sayılı …