İşin Durdurulması Veya İşyerinin Kapatılması

İş Kanununa göre, işyerlerinde yapılan işin niteliğine bağlı olarak bir takım iş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin alınması zorunludur. Söz konusu önlemlerin alınmaması işyerinde devam eden çalışmanın işçilerin yaşamını vea sağlığını tehdit etmesi hallerinde, söz konusu tehdit ortadan kaldırılıncaya ve gerekli önlemler alınıncaya dek yişin durdurulması kararı verilebilmektedir.

 

İlgili Kanun Maddesi için tıklayınız.

Hakkında iskanunu

Göz atın

İşyerlerinde İşin Durdulması ve İşyerinin Kapatılmasına Dair Yönetmelik

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 — Bu Yönetmelik, işyerlerinde işçiler …