Asgari İşçilik Oranı

İhale mevzuatına göre yaptırılan işlerde istihkak tutarı, özel nitelikteki inşaat işyerlerinde ise maliyet bedeli içerisindeki asgari işçilik miktarının yüzdesi.

Hakkında iskanunu

Göz atın

İşe İade Sürecinde İşe Giriş ve İşten Ayrılış Bildirgesi Düzenleme Şartları

İşe İade Sürecinde İşe Giriş ve İşten Ayrılış Bildirgesi Düzenleme Şartları

Son dönemde gelen birçok yeni düzenleme oldu. İşe iade süreçlerinde de bazı değişikliklere gidildi.