Alt İşveren/Taşeron (İş Kanunu)

Bir işverenden, iş yerindeki mal veya hizmet üretimine ilişkin yardımcı işlerde veya asıl işin bir bölümünde işletmenin ve işin gereği ile teknolojik nedenlerle uzmanlık gerektiren işlerde iş alan ve bu iş için görevlendirdiği işçilerini sadece bu işyerinden aldığı işte çalıştıran kişi.

Hakkında iskanunu

Göz atın

2020 Mali Tatil

2020 Mali Tatil

Mali tatil başladı. Peki hangi işlemler tatilde de devam edecek?