Ana Sayfa / SÖZLÜK / A / Ağır Ve Tehlikeli İşler

Ağır Ve Tehlikeli İşler

Ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılacak işçiler (kadınlar dâhil) ile 16 yaşını doldurmuş fakat 18 yaşını bitirmemiş genç işçilerin işe girişlerinde, işin niteliğine ve şartlarına göre bedence bu işlere elverişli ve dayanıklı olduklarının fizik muayene ve gerektiğinde laboratuvar bulgularına dayanılarak hazırlanan hekim raporu ile belirlenmesi zorunludur.

İşin devamı süresince de bu işlerde çalıştırılmalarında bir sakınca olmadığının 16 yaşını doldurmuş fakat 18 yaşını bitirmemiş genç işçiler için en az 6 ayda bir, diğerleri için de en az yılda bir defa hekim raporu ile tespit zorunludur. Bu raporlar işyeri hekimi, işyeri ortak sağlık birimi, işçi sağlığı dispanserleri, bunların bulunmadığı yerlerde sırasıyla en yakın sosyal sigortalar kurumu, sağlık ocağı, hükümet ve belediye hekimleri tarafından verilir.

 

İlgili Kanun Maddesi için tıklayınız

İlgili Yönetmelik için tıklayınız

Hakkında iskanunu

Göz atın

İşverenler hastalığı nedeniyle işe gelmeyen personele ücret ödemek zorunda mı?

İşverenler, -İş sözleşmeleri ve toplu iş sözleşmeleri hükümleri saklı kalmak kaydıyla- Geçici İş Göremezlik Ödeneğini …