İ

İhbar Tazminatı

Aktif .

İş sözleşmeleri, çalışma süresine bağlı olarak belirlenen bildirim süreleri çerçevesinde feshedilebilmektedir. İş sözleşmesini feshetmek isteyen taraf, fesih talebini yazılı olarak iletmek ve çalışma süresinin gerektirdiği bildirim süresine bağlı kalmak durumundadır. Çalışma süresinin gerektirdiği bildirim sürelerine uyulmaksızın feshedilen iş sözleşmeleri sonucunda, böylesi bir feshi gerçekleştiren taraf, bildirim süresinin ücretini ihbar tazminatı olarak diğer tarafa ödemekle yükümlü olacaktır.

İhbar Tazminatının Hesaplanması

Yasal düzenlemeler kapsamında belirlenen bildirim süreleri, hafta esası alınarak asgari aşağıdaki gibi olacak şekilde saptanmıştır:

fesih bildirimi nedir

 

4857 sayılı İş Kanunu ve İş Kanunu Mevzuatı'na göre;

Çalışma Süresi                        İhbar Öneli                    İhbar Günü

  • 6 Aya Kadar                            2 Hafta                          14 Gün
  • 6 Ay    – 1,5 Yıl Arası               4 Hafta                          28 Gün
  • 1,5 Yıl – 3 Yıl Arası                  6 Hafta                          42 Gün
  • 3 Yıldan Fazlası                       8 Hafta                          56 Gün

 

Herhangi bir iş sözleşmesinin feshi sonucunda ihbar tazminatı ödenmesi gerektiğinde, brüt ücret esas alınmaktadır. İhbar tazminatı belirlenirken, işçiye ödenen temel ücretin yanında, kendisine düzenli olarak sağlanan tüm ek ödeme ve menfaatlerin tutarları dikkate alınacaktır. Bu anlamda, işçiye yapılan yemek yardımları, yol yardımları, düzenli olarak verilmesi şartıyla ikramiyeler ve buna benzer tüm düzenli ödemeler, ihbar tazminatı hesabında belirleyici olmaktadır.

İhbar Tazminatından Yapılan Yasal Kesintiler

İhbar tazminatlarından sadece Gelir Vergisi ve Damga vergisi kesilir, Sigorta Primi kesilmez.

İhbar tazminatı ödemesinde yapılacak gelir vergisi kesintisi konusunda, işçinin fesih tarihinde oluşan kümülatif gelir vergisi matrahı dikkate alınmaktadır. İhbar tazminatı ödemeleri, oluşan kümülatif gelir vergisi matrahının gerektirdiği oran ve tutarlarda gelir vergisi kesintisine tabi tutulacaktır. İhbar tazminatlarından yapılacak damga vergisi kesintisi oranı, ücretlerde uygulandığı üzere, toplam tutar üstünden % 0,66 olarak düzenlenmiştir.

İlgili Kanun Maddesi için tıklayınız.

İlgili Yargıtay Kararı için tıklayınız. (İhbar Süresinin Bölünememesi )

İlgili Yargıtay Kararı için tıklayınız. (İhbar ve Kıdem Tazminatı Ödeyerek İş Akdi Feshi Yapılmasıyla İlgili Uygulama )

İlgili Yargıtay Kararı için tıklayınız. (Emeklilik Sebebiyle İş Akdini Fesheden İşçinin İhbar Tazminatı)

İlgili Yargıtay Kararı için tıklayınız. (İhbar Öneli İle Ücretli İzinlerin İçiçe Geçemeyeceği)

İlgili Yargıtay Kararı için tıklayınız. (İhbar Süresinde İş Arama İzni)

İlgili Yargıtay Kararı için tıklayınız. (İhbar Tazminatının Yanlış Olarak Hesaplanması)

BÜLTENE ABONE OL!

Yasal değişiklikler ve mevzuata ilişkin güncellemelerden haberdar olmak için bültenimize abone olun

Sosyal Medya

İş Kanunu Facebookİş Kanunu Twitterİş Kanunu Google+Datassist Linkedin