Ana Sayfa / Etiket Arşivleri: 45 saat

Etiket Arşivleri: 45 saat

Fazla Çalışma

İş kanununda belirlenen haftalık 45 saatlik normal çalışma süresinin üzerinde yapılan çalışmalar fazla çalışma olarak adlandırılmaktadır. Ayrıca Ulusal Bayram ve Genel Tatil günlerinde çalışan işçi fazla çalışma yapmış olacaktır. Kanun Maddesi için tıklayınız. Yargıtay Kararı için tıklayınız. (Fazla Çalışmanın İspatı) Yargıtay Kararı için tıklayınız. (Fazla Çalışmanın Belirlenmesi) Yargıtay Kararı için tıklayınız. …

Devamı »

Çalışma Süreleri

Bir işverene bağlı olarak çalışmakta olan işçilerin, çalışma süreleri, günlük ve haftalık olarak kaç saat çalışacakları, iş sözleşmeleri veya toplu iş sözleşmesiyle belirlenebilmektedir. Bununla birlikte, çalışma sürelerinin belirlenmesi sırasında, yasayla düzenlenen sınırlamalara bağlı kalınması gerekecektir. Yasal bakımdan haftalık normal çalışma süresi 45 saat olarak belirlenmiş, aksi kararlaştırılmadıkça bu sürenin işin …

Devamı »

İşyerinde Fazla Çalışma Yapılması Gerektiğinde İşçi Fazla Çalışma Yapmak Zorunda Mıdır?

4857 saylı İş Kanunu gereği haftalık normal çalışma süresi 45 saat olarak uygulanmaktadır. Herhangi bir işçinin haftalık 45 saatin üzerinde çalışması, fazla çalışma olarak değerlendirilmektedir. 2 aylık sürelerde ortalama haftalık çalışma süresinin 45 saati aşmaması halinde, bazı haftalarda 45 saati aşan çalışma olsa bile bu durum fazla çalışma olarak değerlendirilmeyecektir.

Devamı »

Kısmi Süreli Çalışmalarda Prim Günü Nasıl Belirlenmektedir?

4857 sayılı İş Kanunu gereğince iş sözleşmeleri kısmi süreli veya çağrı üzerine çalışma esasına dayalı olarak düzenlenebilmektedir. Böylesi çalışmalarda, çalışma süresi haftalık normal çalışma süresi olan 45 saatin önemli ölçüde altında gerçekleşmektedir. Kısmi süreli veya çağrı üzerina çalışma esası ile çalışan sigortalıların prim günleri, çalıştıkları süreler dikkate alınarak hesaplanmaktadır.

Devamı »

Tatil Günlerinde Yapılan Fazla Çalışma Ücreti Nasıl Hesaplanır?

4857 sayılı İş Kanunu gereği haftalık normal çalışma süresi 45 saat olarak uygulanmaktadır. Haftalık çalışma süresinin 45 saati aşması halinde (ilgili kanunun 63. maddesine dayalı olarak denkleştirme esasının uygulandığı durumlar hariç) bu süreyi aşan çalışmalar fazla çalışma olarak değerlendirilmektedir. Haftalık 45 saatin üstünde çalışan işçi, bu çalışmalarının her bir saati …

Devamı »

Haftalık İş Günlerine Bölünemeyen Çalışma Süreleri Yönetmeliği

(06.04.2004 tarihli, 25425 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam  Madde l —Bu Yönetmeliğin amacı, karayollarında, demiryollarında ve deniz, göl ve akarsularda hareket halindeki taşıtlarda yapılan ve 854 sayılı Deniz İş Kanununa tabi olmayan taşıma işlerinde olduğu gibi iş süresinin bir haftanın çalışma …

Devamı »