Ana Sayfa / Etiket Arşivleri: 4857 (sayfa 7)

Etiket Arşivleri: 4857

Kıdem Tazminatı Esas No: 9-36097

• KIDEM VE İHBAR TAZMİNATI ( Fazla Mesai Hafta Tatili Ücreti Ulusal Bayram ve Genel Tatil Ücretlerinin Muacceliyet Tarihleri Normal Aylık Ücret Gibi Olduğu – İşçinin İhbar ve Kıdem Tazminatı İle Yıllık İzin Ücreti Sözleşmenin Feshi İle Muaccel Hale Geleceği ) • FAZLA MESAİ ÜCRETİ ( Muacceliyet Tarihleri Normal Aylık …

Devamı »

İş Kanunu’nda Ücret Kesme Cezaları Hakkında Nasıl Bir Düzenleme Yapılmıştır?

İşyerlerinde işlerin düzenli bir şekilde yürüyebilmesi için birtakım kurallar konulmaktadır. Bu kurallara uyulmaması halinde de disiplin cezaları öngörülmektedir. İş sözleşmesi/toplu iş sözleşmesinde gösterilen sebepler dışında ücret kesimi cezası mümkün değildir. İşçiye para cezası verilebilmesi için, iş sözleşmesi/toplu iş sözleşmesi veya iç yönetmeliklerle, söz konusu davranışın objektif olarak belirlenmesi, hangi davranışın …

Devamı »

İş Güvencesi Kimleri Kapsamaz?

İşyerinde 6 aydan az kıdemi olan işçiler, 30’dan az işçi çalıştıran işyerlerinde çalışanlar, belirli süreli iş sözleşmesine tabi çalışan işçiler ile işveren vekilleri iş güvencesi kapsamı dışındadır. Bu durumdaki işçilerin iş sözleşmesi işveren tarafından kötü niyetle feshedilmiş ise, işçiye 4857 sayılı İş Kanunu’nda belirtilen bildirim süresinin 3 katı tutarında tazminat …

Devamı »

İşyerinde Fazla Çalışma Yapılması Gerektiğinde İşçi Fazla Çalışma Yapmak Zorunda Mıdır?

4857 saylı İş Kanunu gereği haftalık normal çalışma süresi 45 saat olarak uygulanmaktadır. Herhangi bir işçinin haftalık 45 saatin üzerinde çalışması, fazla çalışma olarak değerlendirilmektedir. 2 aylık sürelerde ortalama haftalık çalışma süresinin 45 saati aşmaması halinde, bazı haftalarda 45 saati aşan çalışma olsa bile bu durum fazla çalışma olarak değerlendirilmeyecektir.

Devamı »

İstifa Eden İşçi İhbar Tazminatını Alabilir Mi?

4857 sayılı İş Kanunu gereğince, iş veren işçi ilişkileri yazılı iş sözleşmelerine dayalı olarak gerçekleştirilmektedir. Taraflardan herhangi birinin iş sözleşmesini fesih etmek istemesi halinde, durumu yazılı olarak ve bildirim süresine bağlı kalarak diğer tarafa bildirmesi esastır. Bildirim süreleri 4857/17. madde ile; 6 aya kadar süren çalışmalarda 2 hafta, 6 aydan …

Devamı »

Yeni İş Arama İzni Hangi Durumlarda Verilir?

Yasal düzenleme gereği 4857/17, iş sözleşmelerinin feshinden önce durumun yazılı olarak ve bildirim süresine bağlı kalınarak diğer tarafa bildirilmesi esastır. Çalışma sürelerine bağlı olarak 2 ile 8 hafta arasında değisen sürelerle bildirim süresi uygulanmaktadır. İş sözleşmesinin bildirim süresine bağlı kalınarak feshi halinde, bildirim süresi boyunca işçiye yeni iş arama izni …

Devamı »

Doğum Nedeniyle Kullanılacak Ücretli Ve Ücretsiz İzin Süresi

Doğum nedeniyle kullanılacak ücretli ve ücretsiz izin sürelerinin, yıllık ücretli izin hakkı elde edilmesi için geçmesi gereken süreye etkisi nedir? 4857 sayılı İş Kanunu’nun 74. maddesine göre, kadın işçilerin doğumdan önce 8 hafta ve doğumdan sonra 8 hafta olmak üzere toplam 16 hafta ücretli izin hakları bulunmaktadır. Aynı Kanun’un 55. …

Devamı »

İşten Ayrılan İşçiye Geriye Dönük Kaç Yıla Kadar İzin Ücreti Ödenmektedir?

Yıllık ücretli izin haklarına ilişkin esaslar, 4857 sayılı İş Kanunu ile belirlenmektedir. Bu kapsamda yıllık ücretli izin haklarının ilgili olduğu dönemde kullanılması esastır. Yıllık ücretli izin hakkından vaz geçilemez. İşveren işçinin yıllık ücretli izin hakkını kullanmasını sağlamakla yükümlüdür. Bununla birlikte; iş sözleşmesinin feshi halinde hak kazanıldığı halde kullanılmamış bulunulan izin …

Devamı »

Mazeretsiz İşe Gelmeyen Çalışanla İlgili Olarak Yapılacak İşlem Nedir?

4857 sayılı İş Kanunu 25. Madde II fıkra; iş sözleşmesinin işveren tarafından bildirim süresi verilmeksizin ve tazminat ödenmeksizin feshine ilişkin esasları düzenlenmektedir. İlgili fıkranın G bendi gereğince, işçinin işverenden izin almaksızın veya haklı bir neden olmaksızın ardı ardına 2 gün, aynı ay içinde tatil günlerini takip eden 2 gün veya …

Devamı »

İş Sözleşmesi Fesih Edilen İşçi İşsizlik Ödeneğinden Yararlanabilir Mi?

4857 sayılı İş Kanunu 25. Madde II bendi kapsamında iş sözleşmesi fesih edilen işçi işsizlik ödeneğinden yararlanabilir mi? Herhangi bir iş sözleşmesini fesih etmek isteyen işveren, feshi yazılı olarak bildirmek, feshin gerekçesini açıkça belirtmekle yükümlüdür. 4857 sayılı İş Kanunu’nun 25. maddesi II bendi; işverenin bildirim süresi vermeksizin ve herhangi bir …

Devamı »