Etiket Arşivleri: 5510

İlave İstihdam Teşviki (Geçici 10.Madde)

25.02.2011 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan 6111 sayılı Kanun ile 4447 sayılı Kanun’da yapılan değişiklikle beraber ilave istihdam teşvikini düzenleyen “Geçici 10. Madde” 01.03.2011 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.Aşağıda  belirtilen koşulları taşıyan sigortalıları çalıştıran, prim borcu bulunmayan, Aylık Prim ve Hizmet Belgelerini yasal süresi içinde Sosyal Güvenlik Kurumu’na ileten işverenlerin işyerlerinde çalışan  …

Devamı »

Ek-1, Ek-2 Ve İAB Düzenlenmesi Zorunluluğu Sona Eriyor

sosyal güvenlik kurumu

01.08.2009 tarihinden geçerli olarak; 5510 sayılı Kanun’un 8., 9., 11. maddeleri gereğince Sosyal Sigortalar Kurumu’na (SGK) yapılan bildirimler, Bölge Çalışma Müdürlükleri’ne, Çalışma Bakanlığı’na ve Türkiye İş Kurumu’na da yapılmış sayılacak. Şu an ki uygulamada; ay içinde işe giren ve işten ayrılanları belirtmek amacı ile izleyen ayın 15’ine dek Çalışma Bakanlığı’na …

Devamı »

Asgari Ücretin Değişmesine Paralel, İlgili Ceza Tutarları

Bilindiği üzere 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile SSGSS sosyal güvenlik uygulamalarında kapsamlı değişiklikler yapılmış durumda. Yasa ile getirilen idari para cezaları, yürürlükte bulunan asgari ücret tutarlarına göre düzenlendiğinden, 01.01.2009 itibari ile asgari ücretin değişmesine paralel, ilgili ceza tutarları da değişmiştir. 5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE …

Devamı »

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Tebliğleri

Bilindiği üzere 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu‘nun bazı hükümleri 30.04.2008, bazı hükümleri 01.07.2008, bazı hükümleri ise 01.10.2008 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 01.10.2008 tarihi itibari ile yürürlüğe giren hükümler genel olarak sigortalılık işlemleri ile ilgilidir. Yasanın uygulamasına ilişkin olarak hazırlanan “Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği” daha önce yayınlanmıştı.

Devamı »

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Yönetmelikleri

sosyal sigortalar kurumu

  Bilindiği üzere 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun bazı hükümleri 30.04.2008, bazı hükümleri 01.07.2008, bazı hükümleri ise 01.10.2008 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 01.10.2008 tarihi itibari ile yürürlüğe giren hükümler, genel olarak sigortalılık işlemleri ile ilgilidir. Yasanın uygulamasına ilişkin olarak hazırlanan Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği daha önce yayınlanmıştı.

Devamı »

İşveren Tarafından Uzun Vadeli Sigorta Kollarına Ödenecek Prim

işveren payı

01.10.2008 tarihinden geçerli olmak üzere 5510/4-1_A kapsamındaki sigortalılar (SSK) için ozel sektor işverenlerince ödenen uzun vadeli sigorta kolları priminin işveren payinin 5 puanlik kismi hazinece karsilanir. Bu indirimden yararlanilabilmesi icin; söz konusu isyerinden dolayı sigorta primi, issizlik sigortasi primi, idari para cezasi veya gecikme cezasi borcunun bulunmamasi gerekmektedir.

Devamı »

Genel Sağlık Sigortası Uygulamaları Genelge’sinin Açıklaması

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası SSGSS kapsamında gerçekleştirilecek genel sağlık sigortası uygulamaları, Sosyal Güvenlik Kurumu SGK tarafından yayınlanan 2008/86 no lu Genel Sağlık Sigortası Uygulamaları Genelgesi ile açıklanmakta. Genelge ile; kimlerin genel sağlık sigortalısı ve bu kapsamda bakmakla yükümlü olunan kimse sayılacağı, genel sağlık sigortasının uygulama esasları, …

Devamı »

Özürlü Sigortalıların İstihdamına İlişkin İşveren Hissesi Prim Teşviki

Bilindiği üzere istihdam paketi kapsamında işverenlerce çalıştırılan özürlülerin sigorta primleri konusunda bazı teşvikler düzenlenmiş durumdadır. 01.07.2008 tarihinden geçerli olup, uygulamaya ilişkin detayların açıklandığı SGK genelgesi 19.08.2008 tarihinde yayınlanmıştır.

Devamı »

Genel Sağlık Sigortası İşlemleri Yönetmeliği

28.08.2008 tarih, 26981 sayılı Resmi Gazete’de; GENEL SAĞLIK SİGORTASI İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİ yayınlanmıştır. Yönetmelik ile 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu (SSGSSK) ile belirlenen genel sağlık sigortası usul ve esaslarının uygulama detayları açıklanmaktadır. Yönetmelik Ekim ayı başında yürürlüğe girecektir. GENEL SAĞLIK SİGORTASI İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİ’n tam metnine ulaşmak için …

Devamı »