Etiket Arşivleri: alt işverenlik

Alt İşveren Durumu Esas No: 2013-11128

• İŞÇİLİK ALACAKLARI DAVASI ( Dosya İçeriğine Göre Konsorsiyum Lideri Olan Davalı Şirketin Davacının Ödenmeyen İşçilik Alacaklarından Diğer Davalılarla Birlikte Müştereken ve Müteselsilen Sorumlu Tutulması Gerektiği ) • ALT İŞVERENLİK ( Dosyaya Sunulan İnşaat İşleri Grubuna Ait Konsorsiyum Sözleşmesine Göre İşin Tamamının veya Bir Kısmının Alt İşverene Verilmesinin Konsorsiyum Üyesinin …

Devamı »

Alt İşveren Durumu Esas No: 2013-23403

• İŞÇİLİK ALACAKLARI DAVASI ( İşçinin Meslekte Geçirdiği Süre İşyerinde Çalıştığı Tarihler Meslek Unvanı ve Fiilen Yaptığı İş Bildirilerek Sendikalarla İlgili İşçi ve İşveren Kuruluşlarından Özellikle İlgili Meslek Odasından Emsal Ücretin Ne Olabileceği Araştırılarak Sonuca Gidilmesi Gerektiği ) • ALT İŞVERENLİK ( Davalılar Arasında Doğalgaz Tesisatı Yapımı İşine Ait Sözleşme …

Devamı »

Alt İşverenlik Yönetmeliği

  Resmi Gazete Tarihi: 27.09.2008 Resmi Gazete Sayısı: 27010  BİRİNCİ BÖLÜM  Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında asıl işveren-alt işveren ilişkisinin kurulma şartlarını, alt işverene ait işyerinin bildirimini, tescilini, alt işverenlik sözleşmesinde …

Devamı »