Ana Sayfa / Etiket Arşivleri: bireysel emeklilik (sayfa 2)

Etiket Arşivleri: bireysel emeklilik

Kıdem Tazminatı’na Somut Model

Kıdem Tazminatı’na Somut Model

Hükümetin somutlaştırdığı yeni kıdem tazminatı modeline göre halen çalışan 12 milyon işçinin kıdem hakkında bir değişim olmayacak. Yeni işe girene fon zorunlu tutulurken, eski çalışanlarda tercihe bağlı olacak.

Devamı »

Kıdem’de İlk Resmi Görüş Geldi

Kıdem Tazminatı’nda Üzücü Gelişme

Kıdem tazminatının yeniden yapılandırılmasına yönelik, hükümet tarafı ilk kez sosyal taraflara resmi bilgilendirme yaptı. Yazılı olarak verilen bilgide, kıdem tazminatının kaldırılmasına yönelik düzenleme önerilmesi dikkat çekti. Daha önce kamuoyuna sadece Çalışma Bakanlığı tarafından kabullenilmeyen bir metin yansımıştı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı; yıl sonuna kadar özel istihdam büroları aracılığıyla geçici …

Devamı »

Bireysel Emeklilik Sisteminde Devlet Katkısı Hakkında Yönetmelik

29 Aralık 2012 Cumartesi Resmî Gazete Sayı : 28512 Amaç ve Kapsam Bu Yönetmeliğin amacı, bireysel emeklilik sisteminde katılımcıların katkı paylarına karşılık olarak ödenecek devlet katkısının hesaplanmasına, ödenmesine, yatırıma yönlendirilmesine, hak edilmeyen tutarlar ile haksız ödendiği tespit edilen tutarların iadesine veya mahsup edilmesine ve devlet katkısıyla ilgili diğer işlemlere ilişkin …

Devamı »

Bireysel Emeklilik Aracıları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

29 Aralık 2012 Cumartesi Resmî Gazete Sayı : 28512 29/8/2009 tarihli ve 27334 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bireysel Emeklilik Aracıları Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (2) ve (3) numaralı alt bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkranın (d) bendi yürürlükten kaldırılmıştır. “2) İki yıllık bankacılık, sigortacılık, …

Devamı »

BES Ödemelerinin Bordrolaştırılması

bes-hesaplama

Soru: “Merhaba; İşverenler tarafından çalışan adına yapılan Bireysel Emeklilik Ödemelerinin bordroya yansıtılması ile ilgili 2013 yılında herhangi bir düzenleme değişikliği mevcut mudur? Teşekkürler.” Cevap: 2013 yılında işverenler tarafından çalışanlar adına ödenen BES tutarları belirli koşullarla ücretle ilişkilendirilmeksizin  gider olarak gösterilebilecektir. Bu kapsamda doğrudan gider olarak gösterilebilecek ödemeler Ocak 2013’den başlayarak …

Devamı »

Gelir Vergisi Hesaplamasına BES Ödemelerinin Etkisi

bes-makbuzlari

Soru: “Merhaba, Son günlerde gündemde olduğu üzere, çalışan tarafından ödenen Bireysel emeklilik tutarı hesaplamalarında, gelir vergisinin hesaba nasıl katılacağı konusunda bilgi verebilir misiniz? Teşekkürler.” Cevap: 01.01.2013’den geçerli olmak üzere çalışanlar tarafından yapılan Bireysel Emeklilik ödemeleri gelir vergisi matrahından indirilmeyecektir. Bu tarihten başlayarak çalışan BES makbuzları ücret hesaplamalarında dikkate alınmayacak devlet …

Devamı »

Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkında Yönetmelik

9 Kasım 2012 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28462 YÖNETMELİK Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı)’tan: BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, kişilerin bireysel emeklilik sistemine girmesine, emeklilik sözleşmesinin düzenlenmesinden sona ermesine kadar geçen süreçte emeklilik sözleşmesine …

Devamı »

BES Kanunu Yürürlüğe Giriyor!

bes-sistemi

Bireysel Emeklilik Sisteminde yapılması öngörülen değişikliklerin yürürlüğe girmesi ile birlikte, BES ödemelerinin ve şahıs sigorta ödemelerinin bordrolaştırılması ve vergi matrahından indirilmesi konusunda yapılan yeni düzenlemeler 1 Ocak 2013 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek. Bu değişikliklerle söz konusu düzenlemeler kapsamında çalışanlar tarafından bireysel emeklilik sistemine yapılan ödemelerin vergi matrahından indirilmesi uygulamasına son …

Devamı »

6327 Sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu

6327 Sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu, kısaca BES şeklinde telaffuz edilen Bireysel Emeklilik Sistemi’ne ilişkin uygulamayı düzenleyen kanundur. İşverenlerce, çalışanlar adına ödenen Bireysel Emeklilik Sistemi katkı payları ile ilgili oran, sınır ve karşılıklar bu kanunda belirtilmiştir. Bireysel Emeklilik Sisteminden alınacak karşılıkların hangi koşullar altında ve ne şekilde …

Devamı »

Yeni Bes Teşvikinde Uygulama Nasıl Olacak?

Yeni BES Teşvikinde uygulama nasıl olacak

Devletin uzun zamandır gündeminde olan tasarruf teşvik paketinin ilk detayları Başbakan yardımcısı Ali Babacan tarafından açıklandı. Bireysel emeklilik için bütçesinden 100 TL ayıran vatandaşın hesabına 25 TL da devlet katkı sağlayacak. Yapılacak katkının oranının sınırı yılda asgari ücretin 4’te birini geçmeyecek.

Devamı »