Ana Sayfa / Etiket Arşivleri: danıştay

Etiket Arşivleri: danıştay

Emekli İkramiyesini 30 Yıl Sınırından Alan Memura Geriye Dönük Ödeme Müjdesi

Emekli İkramiyesini 30 Yıl Sınırından Alan Memura Geriye Dönük Ödeme Müjdesi

Son Danıştay kararı ile emekli ikramiyesini 30 yıl sınırından alan memura geriye dönük ödeme müjdesi geldi. Bilindiği üzere, 5434 Sayılı Emekli Sandığı Kanunu 89. maddesi 4. fıkrasındaki; “emekli ikramiyesinin hesabında 30 fiili hizmet yılından fazla sürelerin dikkate alınmayacağına” ilişkin hüküm, eşitlik ilkesine aykırı bulunarak Anayasa Mahkemesinin, 7 Ocak 2015 Tarihli ve 29229 Sayılı …

Devamı »

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu

yonetmelik

Kapsam: Madde 1 – (Değişik: 30/5/1974 – KHK – 12/1 md. Aynen kabul 15/5/1975 – 1897/1 md.) Bu Kanun, Genel ve Katma Bütçeli Kurumlar, İl Özel İdareleri, Belediyeler, İl Özel İdareleri ve Belediyelerin kurdukları birlikler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlarda, kanunlarla kurulan fonlarda, kefalet sandıklarında veya Beden Terbiyesi Bölge …

Devamı »

Serbest Avukatlık Vergi Kaydıyla İlişkilendirildi

serbest-avukatlik-vergi-kaydiyla-iliskilendirildi

Danıştay, serbest avukatlıkta geçen süreleri vergi kaydıyla ilişkilendirerek emsal teşkil edecek bir karara imza attı. Bilindiği üzere, 657 sayılı kanunda bazı hizmet sınıfındaki memurlara; memuriyet öncesindeki hizmetlerinin değerlendirilmesi için imtiyaz tanınmıştı. Bu hizmetler; teknik hizmetler sınıfı, sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfı ile avukatlık hizmetleri sınıfıydı. Bunların yanı sıra …

Devamı »

7 Yıl Sonraki İptal, Danıştay’dan Döndü

7-yil-sonraki-iptal-danistaydan-dondu

Şartları taşımamasına rağmen şef olan çalışanın yedi yıl sonra atamasının iptali, Danıştay İDDK’dan döndü. PTT’de çalışan bir personel, 1996 yılında girdiği, kazandığı ve atamasının yapıldığı şeflik sınavı sonrası 2004 yılında aralıksız 1 yıl, aralıklı 5 yıl çalışma süresi şartını doldurmadan sınava alındığı tespit edilince ataması yedi yıl sonra iptal edildi.

Devamı »

Memurlara Yolluk Müjdesi

Memurlara Yolluk Müjdesi   Danıştay yaptığı inceleme sonunda resen ve talep ile yapılan atamalar konusundaki yolluk sorununda son noktayı koydu. Bundan böyle görev yaptığı yerden başka il ve ilçelere atanan memurların tamamının yolluk alabileceği kararına vardı. Emsal teşkil eden bu kararla son 5 yıl içinde bir yerden bir yere atanıp …

Devamı »

Danıştay Üçüncü Dairesi’nin İşe İade İle İlgili Kararı

İş yaşamımıza 4857 sayılı Yasa ile birlikte giren işe iade kavramına ilişkin düzenlemeler her geçen gün açıklığa kavuşuyor. Bu anlamda, Danıştay Üçüncü Daire tarafından alınan bir karar önem taşımakta. 2006/3799 Esas, 2007/414 karar no’lu, 15.02.2007 tarihli hüküm, işe iade kararlarına uyulmaması sonucunda çalışanlara ödenen tazminatların gelir vergisinden muaf tutulacağını ortaya …

Devamı »

Danıştay Kararı

T.C. Resmî Gazete 15 Haziran 2007 CUMA Resmî Gazete Sayı : 26553 DANIŞTAY KARARLARI Danıştay Üçüncü Daire Başkanlığından: Esas No : 2006/3799 Karar No : 2007/414 Kanun Yararına Temyiz Eden : DANIŞTAY BAŞSAVCISI Davacı : Mustafa GÖRMEZ Vekili : Av.Savaş Barış PEKER-Çark Cad.53/7-SAKARYA Karşı Taraf : Ali Fuat Cebesoy Vergi …

Devamı »