Ana Sayfa / Etiket Arşivleri: dinlenme

Etiket Arşivleri: dinlenme

Kimlik Bildirme Kanunu

Kanun Numarası: 1774 Kabul Tarihi: 26/6/1973 Yayımlandığı R.Gazete: Tarih : 11/7/1973 Sayı : 14591 Yayımlandığı Düstur: Tertip : 5 Cilt : 12 Sayfa : 2547 Madde 1 – Bu Kanunda sayılan, özel veya resmi, her türlü konaklama, dinlenme bakım ve tedavi tesisleri ve işyerleri ile konutlarda geçici veya sürekli olarak …

Devamı »

Hafta Tatili Ücreti

Haftanın iş günlerinde eksiksiz olarak çalışan işçiye, haftanın bir günü 24 saat kesintisiz dinlenme verilmesi esastır. Hafta tatili olarak belirlenen bu dinlenme süresinin ücreti işçinin bir günlük ücretinin karşılığı olup işveren tarafından ödenmektedir. Aylık sabit ücretle çalışan işçilere ayrıca bir hafta tatili ücreti ödenmez. Kanun Maddesi için tıklayınız. Yargıtay Kararı …

Devamı »

Ara dinlenmesi Esas No: 2008-939

ÖZET :  Fazla çalışma süresi haftalık çalışma suresi üzerinden belirlenir. haftalık normal 45 saatlik çalışmayı aşan süreler fazla çalışma olarak kabul edilir. haftalık 45 saati aşmasa da günlük 11 saati aşan süre fazla mesai olarak değerlendirilmelidir. fazla çalışmanın belirlenmesinde ara dinlenme sürelerinin dikkate alınması gerekir. Karar metninin devamı için tıklayınız.

Devamı »

Haftalık İş Günlerine Bölünemeyen Çalışma Süreleri Yönetmeliği

(06.04.2004 tarihli, 25425 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam  Madde l —Bu Yönetmeliğin amacı, karayollarında, demiryollarında ve deniz, göl ve akarsularda hareket halindeki taşıtlarda yapılan ve 854 sayılı Deniz İş Kanununa tabi olmayan taşıma işlerinde olduğu gibi iş süresinin bir haftanın çalışma …

Devamı »