Etiket Arşivleri: eksik çalışma

Eksik Günü 07-Puantaj Kayıtları Kodundan Bildirilenler Dikkat!

Eksik Günü 07-Puantaj Kayıtları Kodundan Bildirilenler Dikkat!

6745 sayılı Yatırımların Proje Bazında Desteklenmesi ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 5510 sayılı Sosyal sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanun’un 3.maddesi ve 88.maddesinde yapılan eklemeler ve değişiklikler gereği Genel Sağlık Sigortalısı olma konusunda önemli bir değişiklik yaşanmıştır. Değişiklik öncesi, sigortalıların Eksik Günü 07-Puantaj Kayıtları …

Devamı »

Eksik Gün Bildiriminde Kodların Kullanımı

Eksik Gün Bildiriminde Kodların Kullanımı

Aylık prim ve hizmet belgesinin Eksik Gün nedeni kısmına, belgenin ait olduğu ay içinde bazı çalışma günlerinde çalıştırılmayan veya çalışamayan günler için işveren tarafından ücret ödenmeyen sigortalıların eksik çalışma nedenlerini açıklayan kodlar aşağıdaki gibidir. Eksik Gün Nedeni Kodları 01- İstirahat 03-Disiplin Cezası 04-Gözaltı 06-Kısmi İstihdam 07-Puantaj ve Kayıtları 08-Grev 09-Lokavt …

Devamı »

Şubat Ayında Çalışan Sigortalılar İçin Kaç Gün Prim Ödenmektedir?

Sigortalıların herhangi bir ayda eksiksiz olarak çalışmaları durumunda, ayların kaç gün olduğuna bakılmaksızın “30” gün üzerinden bildirimde bulunulmaktadır. Öte yandan; ay içinde işe başlama, işten çıkış, istirahatli bulunma, ücretsiz izin benzeri nedenlerle eksik çalışması olan sigortalılar açısından farklı bir durum söz konusudur. Böylesi durumlarda, sigortalıların prim günü sayları çalıştıkları günler …

Devamı »