Ana Sayfa / Etiket Arşivleri: fazla çalışma (sayfa 2)

Etiket Arşivleri: fazla çalışma

Fazla Çalışma Ücreti

İş kanunu gereği, fazla çalışma yapan işçi bu çalışması karşılığında ücret almaya hak kazanmaktadır. Yasayla belirlenen sürelerin üzerinde yapılan çalışmalar için ödenen bu ücretler fazla çalışma ücreti olarak tanımlanır. Kanun Maddesi için tıklayınız. Yargıtay Kararı için tıklayınız. (Fazla Çalışmanın İspatı) Yargıtay Kararı için tıklayınız. (Fazla Çalışma Sürelerinin Ve Ücretinin Kanıtlanması) Yargıtay …

Devamı »

Bayram Tatilinde Çalışma Zorunluluğu Var Mıdır?

Ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalışılıp çalışılmaması konusunda yasa ile getirilmiş bağlayıcı bir hüküm bulunmamaktadır. Herhangi bir işyerinde böylesi günlerde çalışılması konusunda iş sözleşmesi hükümleri belirleyici olabilmektedir. İş sözleşmesinde açık bir hüküm bulunmaması halinde, ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalışılması için işçinin onayının alınması esastır.

Devamı »

Tatil Günlerinde Yapılan Fazla Çalışma Ücreti Nasıl Hesaplanır?

4857 sayılı İş Kanunu gereği haftalık normal çalışma süresi 45 saat olarak uygulanmaktadır. Haftalık çalışma süresinin 45 saati aşması halinde (ilgili kanunun 63. maddesine dayalı olarak denkleştirme esasının uygulandığı durumlar hariç) bu süreyi aşan çalışmalar fazla çalışma olarak değerlendirilmektedir. Haftalık 45 saatin üstünde çalışan işçi, bu çalışmalarının her bir saati …

Devamı »

İş Kanunu’na İlişkin Fazla Çalışma Yönetmeliği

İŞ KANUNUNA İLİŞKİN FAZLA ÇALIŞMA VE FAZLA SÜRELERLE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ (06.04.2004 tarihli, 25425 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.)   BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 – Bu Yönetmeliğin amacı, ülkenin genel yararları yahut işin niteliği veya üretimin artırılması gibi nedenlerle 4857 sayılı İş Kanunu’nun 63 …

Devamı »

Denkleştirme Yargıtay Kararı Esas No: 2010-9024

• FAZLA ÇALIŞMA ALACAĞI ( 4857 Sayılı İş Kanunu Döneminde Yasanın 41. ve 63.Md. Gereğince Örtülü Denkleştirme Kabul Edilerek Yasal Sınır Olan 11 Saati Aşan Çalışmalar İçin Günde Sadece 3 Saat Fazla Çalışma Ücreti Hesaplanması Gerektiği ) • İŞÇİNİN ÇALIŞMA SÜRESİ ( Fazla Çalışma – Örtülü Denkleştirme Kabul Edilerek Yasal …

Devamı »

Denkleştirme Yargıtay Kararı Esas No: 2007-36241

• GÜNLÜK ÇALIŞMA SÜRESİ ( 11 Saati Aşan Günlük Çalışmaların Fazla Çalışma Olduğu – Bu Çalışmaların Denkleştirmeye Tabi Tutulamayacağı/Zamlı Ücret Ödemesi veya Serbest Zaman Kullanımının Söz Konusu Olacağı ) • DENKLEŞTİRME SÜRESİ ( Günlük 11 Saati Aşan Fazla Çalışmalara Uygulanamayacağı ) • ARA DİNLENME SÜRESİNİN TENZİLİ ( Davacının Servis Şoförü …

Devamı »

Fazla Çalışma Sürelerinin Ve Ücretinin Kanıtlanması

Fazla Çalışma Sürelerinin Ve Ücretinin Kanıtlanması Giriş: Fazla Çalışmaların ücret bordrosunda görünmesi ve ücret bordrosunun işçi tarafından imzalanması bu ödemelerin yapıldığı ve işçi tarafından da kabul edildiği anlamındadır. İmzalanmamış olan ücret bordrolarının ispat delili olarak kullanılamayacağı yönünde Özet: İmzalı ücret bordrolarında fazla çalışma ücreti ödendiği anlaşılıyorsa, işçi tarafından gerçekte daha …

Devamı »

Ara dinlenmesi Esas No: 2008-939

ÖZET :  Fazla çalışma süresi haftalık çalışma suresi üzerinden belirlenir. haftalık normal 45 saatlik çalışmayı aşan süreler fazla çalışma olarak kabul edilir. haftalık 45 saati aşmasa da günlük 11 saati aşan süre fazla mesai olarak değerlendirilmelidir. fazla çalışmanın belirlenmesinde ara dinlenme sürelerinin dikkate alınması gerekir. Karar metninin devamı için tıklayınız.

Devamı »

Ara dinlenmesi Esas No: 2007-5860

ÖZET :  Fazla çalışma haftalık çalışmalara göre saptanır. günde 10 saatten fazla süren çalışmalarda günde 2 saat ara dinlenmesi yapıldığı kabul edilerek sonuca gidilmelidir. Karar metninin devamı için tıklayınız.

Devamı »

Denkleştirme Yargıtay Kararı Esas No: 2006-3930

• FAZLA ÇALIŞMA ( Günlük 11 Saati Aşan Çalışmalar Denkleştirme Yapılsa Dahi Fazla Çalışma Sayıldığı ) • DENKLEŞTİRME ( Günlük 11 Saati Aşan Çalışmalar Denkleştirme Yapılsa Dahi Fazla Çalışma Sayıldığı ) • ÇALIŞMA SÜRESİ ( Günlük 11 Saati Aşan Çalışmalar Denkleştirme Yapılsa Dahi Fazla Çalışma Sayıldığı ) Karar metninin devamı …

Devamı »