Etiket Arşivleri: HAKLI NEDENLE FESH

Mobbing

  Tahmini okuma süresi: 7 dk.    Türkiye’de iş hayatında işçi açısından artık çok sık karşı karşıya kaldığımız bir terim olan ve 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu ile birlikte, 01/07/2012 tarihinden itibaren yasal düzenlemelerde yer verilen “mobbing” (bezdiri, psikolojik şiddet) birçok kişi tarafından kelime olarak biliniyor olmasına rağmen, uygulamada çoğu …

Devamı »

Kıdem Tazminatı Esas No: 9-1742

• İŞÇİLİK ALACAKLARI DAVASI ( Davacı İşçinin İşyerinde İşveren Vekilinin Üzerine Yürüyüp Hakaret Etmesi Sataşma Olup Haklı Sebeple Feshi Gerektirecek Ağırlıkta Bir Eylem Olduğu – Kıdem ve İhbar Tazminatı Taleplerinin Reddi Gerektiği ) • İŞÇİNİN İŞVEREN VEKİLİNE SATAŞMASI ( Davalının Buna Dair Tutanaklar Sunduğu ve Duruşmada Dinlenen Tanıklar Tutanak İçeriğini …

Devamı »

İşveren İşçi Ücretlerine Zam Yapmak Zorunda Mı?

İşçi ücretlerine yapılacak zam oranının iş sözleşmesinde veya toplu iş sözleşmelerinde belirlenmesi gerekmektedir. İş sözleşmesinde yapılacak zam oranının ve süresinin belirlenmemesi halinde işveren zam yapmaya zorlanamayacaktır. Bu durumda zam yapılıp yapılmayacağı veya yapılacaksa zammın oranı, işçinin performansı, pozisyonu, terfi durumu, enflasyon oranı, sektördeki ve işyerindeki ücretlerin genel durumu göz önünde …

Devamı »