Ana Sayfa / Etiket Arşivleri: Kıdem tazminatı (sayfa 5)

Etiket Arşivleri: Kıdem tazminatı

İşyeri Devri Esas No: 2013-3704

• İŞÇİLİK ALACAKLARI DAVASI (Davalılar Arasındaki Hukuki İlişkinin İşyeri Devri Kurallarına Göre Değerlendirilmesi Gerektiği – İşyerinin Devredildiği Tarihten İtibaren İki Yıllık Süre Geçmiş Olmakla Davalı D… Şirketi Yönünden Davanın Tümden Reddi Gerektiği) • İŞYERİ DEVRİ (Tarihine Kadar Doğmuş Bulunan Ücret Fazla Çalışma Hafta Tatili Çalışması Bayram ve Genel Tatil Ücretlerinden …

Devamı »

Yeni Evlilerin İstifasında Kıdem Tazminatı

Yeni Evlilerin İstifasında Kıdem Tazminatı

Soru: Merhabalar; 2007 den itibaren aynı işyerinde çalışmaktayım, evlilik nedeniyle istifa etmek istiyorum. 2012 Eylül ayında evlendim, tazminat hakkım var mıdır? Teşekkürler, Cevap: 4857 sayılı İş  Kanunu’nda; evlenme nedeniyle evlenme tarihinden itibaren 1 yıl içinde kendi arzusuyla iş sözleşmesini feshetmesi hâlinde işe başladığı tarihten itibaren hizmet akdinin devamı süresince geçen …

Devamı »

Alt İşveren Durumu Esas No: 2013-5581

• KIDEM TAZMİNATI VE İZİN ÜCRETİ İSTEMİ ( Fesih Bildirimi İle İş İlişkisi Sona Ereceğinden İşçinin Daha Sonra Yeni Alt İşveren Yanındaki Çalışmaları Yeni Bir İş Sözleşmesi Niteliğinde Olduğu – Feshe Bağlı Hakların Talep Koşullarının Gerçekleşeceği ) • İŞ SÖZLEŞMESİ ( Süresi Sona Eren Alt İşverence İşçinin İş Sözleşmesinin Feshedilmesi …

Devamı »

İşyeri Devri Esas No: 2013-5587

• KIDEM TAZMİNATI VE İZİN ÜCRETİ ALACAĞI ( Davalı Şirket İle Dava Dışı Şirket Arasında İşyeri Devri Söz Konusu Olup Davacının İşyerini Devralan Yeni Alt İşveren Yanında Kesintisiz Olarak Çalışmaya Devam Ettiği – Feshe Bağlı Olan Bu Alacakları Talep Edemeyeceğinden Davanın Reddi Gerektiği ) • İŞYERİ DEVRİ ( Alt İşveren …

Devamı »

İşyeri Devri Esas No: 2013-5581

• KIDEM TAZMİNATI VE İZİN ÜCRETİ İSTEMİ ( Fesih Bildirimi İle İş İlişkisi Sona Ereceğinden İşçinin Daha Sonra Yeni Alt İşveren Yanındaki Çalışmaları Yeni Bir İş Sözleşmesi Niteliğinde Olduğu – Feshe Bağlı Hakların Talep Koşullarının Gerçekleşeceği ) • İŞ SÖZLEŞMESİ ( Süresi Sona Eren Alt İşverence İşçinin İş Sözleşmesinin Feshedilmesi …

Devamı »

Kıdem Tazminatı Esas No: 9-16013

• BOZMA SÖZLEŞMESİNİN ŞEKLİ VE YORUMU ( Şekli Yapılması Kapsam ve Geçerliliği Borçlar Kanunu Hükümlerine Göre Saptanacağı – İkalenin Yorumunda İş Sözleşmesinin Yorumunda Olduğu Gibi Genel Hükümlerin Yanı Sıra İş Hukukundaki İşçi Yararına Yorum İlkesinin Göz Önünde Bulundurulacağı ) • FESHİN GEÇERSİZLİĞİ VE İŞE İADE TALEBİ ( İkale Sözleşmesi İle …

Devamı »

Kıdem Tazminatına Hak Kazanılan Durumlar Nelerdir?

haydar-polat-iskanunutv

İş Kanunu Mevzuatı’na göre, kıdem tazminatı hakkı doğuran koşullar nelerdir? Kıdem tazminatı konusu hangi kanunda düzenlenmiştir? Kıdem tazminatına hak kazanmak için asgari kıdem süresi ne kadardır? Hangi koşullarda feshedilen sözleşmeler kıdem tazminatına hak kazandırır? Kadın işçinin evlenmesi kıdem tazminatı hakkı doğurur mu? Çalışanın ölümü durumunda kıdem tazminatı hakkı kime geçer? …

Devamı »

Kıdem Tazminatı Fonuna Yeni Ayar

kalabalik-low

Bir süredir gündemde yer tutan kıdem tazminatına yönelik yeni düzenleme, Hükümetin gündeminde arka sıralara alındı. 2013 ile birlikte yürürlüğe konulacağı yönünde haberler yapılan yasa taslağı TBMM gündemine getirilmeden değerlendirme dışı bırakılmış görünüyor. Toplumun hemen tüm kesimlerini ilgilendiren kıdem tazminatı, tüm tarafların uzlaşacağı bir nokta bulununcaya dek beklemeye devam edecek gibi.

Devamı »