Ana Sayfa / Etiket Arşivleri: KIDEM VE İHBAR TAZMİNATI

Etiket Arşivleri: KIDEM VE İHBAR TAZMİNATI

Kıdem Tazminatı Esas No: 9-1742

• İŞÇİLİK ALACAKLARI DAVASI ( Davacı İşçinin İşyerinde İşveren Vekilinin Üzerine Yürüyüp Hakaret Etmesi Sataşma Olup Haklı Sebeple Feshi Gerektirecek Ağırlıkta Bir Eylem Olduğu – Kıdem ve İhbar Tazminatı Taleplerinin Reddi Gerektiği ) • İŞÇİNİN İŞVEREN VEKİLİNE SATAŞMASI ( Davalının Buna Dair Tutanaklar Sunduğu ve Duruşmada Dinlenen Tanıklar Tutanak İçeriğini …

Devamı »

Geçersiz Nedenle İş Akdi Feshi

Giriş: İşçiye yapılan uyarı ile iş akdinin feshi tarihleri arasında 6 (altı) günlük sürenin geçmesinden sonra yapılması geçersiz nedenle yapılan iş akdi feshidir.

Devamı »

İşçinin Onayı Olmadan İşçinin Ücretsiz İzne Çıkarılmasının İş Akdinin Fesih Niteliğinde Olması Ve Sonuçları

Giriş: Ücretsiz izne çıkarılan işçinin açık bir şekilde işveren tarafından onayının alınması gerekmektedir. Aksi takdirde uygulanacak olan ücretsiz izin iş akdi feshi ile sonuçlanacaktır.

Devamı »