Ana Sayfa / Etiket Arşivleri: özürlü

Etiket Arşivleri: özürlü

Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması Ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik

Resmi Gazete Tarihi: 14.01.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28173 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelik; özürlü sağlık kurulu raporlarının alınışı, geçerliliği, değerlendirilmesi ve özürlü sağlık kurulu raporu verebilecek yetkili sağlık kurumlarının tespiti ile ilgili usul ve esasları belirlemek; özürlülerle ilgili derecelendirmelere, sınıflandırmalara ve …

Devamı »

Özürlü Çalıştırılması Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesi Konusunda Yapılması Gerekenler Nelerdir?

4857 sayılı İş Kanunu’nun 30. maddesi uyarınca; aynı il sınırları içinde 50 veya daha fazla işçi çalıştıran işverenlerin % 3 oranında özürlüyü durumlarına uygun işlerde çalıştırmaları zorunludur. Özürlü çalıştırmakla yükümlü olan işverenler, çalıştıracakları özürlüleri İş Kurumu aracılığı ile sağlayacaklardır. Kurum aracılığı olmaksızın istihdam edilen özürlülerin 15 gün içinde tescillerinin yapılması …

Devamı »

Özürlü Çalıştırma Zorunluluğu Hangi İşverenleri Kapsamaktadır?

Özürlü çalıştırılması zorunluluğuna ilişkin esaslar, 4857 sayılı Yasa’nın 30. maddesinde yapılmaktadır. Söz konusu madde gereği; 50 veya daha fazla işçi çalıştıran işverenler %3 oranında özürlüyü, durumlarına uygun işlerde çalıştırmakla yükümlüdür.

Devamı »

İstihdam Paketi Kapsamında Özürlüler Ve Gençler İçin Sağlanan Teşviklerden Yararlanma

İstihdam paketi kapsamında özürlüler ve gençler için sağlanan teşviklerden bir arada yararlanılabilir mi? İş Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun (istihdam paketi) ile; işverenlere belirli esaslara dayalı olarak bazı SSK prim teşvikleri sağlanmaktadır. Bu kapsamda; işverenler, 01.07.2008 tarihinden sonra işe aldıkları 18-29 yaşlarındaki erkek ve 18 veya daha …

Devamı »

Özürlü, Eski Hükümlü, Terör Mağduru Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar

Özürlü, eski hükümlü ve terör mağduru çalıştırılmasına ilişkin düzenleme, 485 sayılı İş Kanunu’nun 30. maddesinde yapılmaktadır. Söz konusu madde istihdam paketi kapsamında İş kanunu ve bazı kanunlarda değişiklik yapılması hakkında kanun 26.05.2008 tarih, 26887 sayılı Resmi Gazete’de yeniden düzenlenmiştir.

Devamı »

Özürlü, Eski Hükümlü Ve Terör Mağduru Çalıştırılması Zorunluluğu Kaldırıldı Mı?

Özel sektör işverenlerinin eski hükümlü ve terör mağduru istihdam etmeleri yönündeki yasal zorunluluk kaldırıldı. Ancak; kamu kurumlarının eski hükümlü istihdamına ilişkin yükümlülükleri devam etmekte. Bu kapsamda; kamu kurumları %4 oranında özürlü ve %2 oranında eski hükümlü istihdam etmekle yükümlüdürler. Özel sektör işverenleri ise; işçi sayısının 50 veya daha fazla olması …

Devamı »

Özürlülerin İstihdamı

Özürlülerin istihdamı ve işgücü piyasasına kazandırılmaları, iş yaşamımızın çözüm bekleyen sorunları arasında yer almaktadır. Bu konuda, bir takım yasal zorunluluklar getirilerek özürlülerin istihdam edilmeleri amaçlanmıştır. Bu anlamda mevzuatımızda yeni bir düzenleme yapılmıştır.

Devamı »

Özürlü Çalışanlara İlişkin Olarak Türkiye Kurumu İl/ Şube Müdürlüklerinden Onaylatılacak Belge

SİRKÜLER TARİH 05/01/2011 SİRKÜLER SAYI 2011/08 KONU : Özürlü teşvikinden yararlanılmak aylık prim ve hizmet belgelerini 14857 veya 54857 sayılı Kanun türünü seçmek suretiyle SGK’na bildirilen sigortalıların tamamen en son durumlarını göstermek üzere Türkiye Kurumu il/ şube Müdürlüklerinden onaylatacaklar belgeyi, her yılın Ocak ay içinde Kuruma ayrıca ibraz etmeleri gerektiği.

Devamı »

Özürlü ve Eski Hükümlü Çalıştırmayan İşverenlerden Ceza Olarak Kesilen Paralar

9 Eylül 2008 SALI Resmî Gazete Sayı : 26992 YÖNETMELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: ÖZÜRLÜ VE ESKİ HÜKÜMLÜ ÇALIŞTIRMAYAN İŞVERENLERDEN CEZA OLARAK KESİLEN PARALARI KULLANMAYA YETKİLİ KOMİSYONUN KURULUŞU İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 – 26/9/2003 tarihli ve 25241 sayılı Resmî Gazete’de …

Devamı »

Özürlü Sigortalıların İstihdamına İlişkin İşveren Hissesi Prim Teşviki

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Prim Tahsilat Daire Başkanlığı  Sayı : B.13.2.SSK.5.01.08.00/ 73-0310- 575886 19/8/2008 Konu : Özürlü sigortalıların istihdamına ilişkin işveren hissesi prim teşviki G E N E L G E 2008 – 77 1- Genel Açıklamalar: Bilindiği üzere, 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş …

Devamı »