Etiket Arşivleri: toplu iş sözleşmesi

İş Akdinin İşveren Tarafından Haksız Feshi

Giriş: İşçinin davranışından dolayı verilecek cezalar konusunda İşyeri Toplu iş sözleşmesine göre ceza cetveli var ise bu cetvele uyarak cezalandırma işlemi yapılmalı ve cetveldeki ilk verilmesi gereken cezalar atlanarak sonra verilmesi gereken cezalar verilmemelidir.

Devamı »

Kıdem Tazminatı Farkı

Giriş: İşçinin kıdem zamanına askerlik borçlanmasını eklemek istemesi iş akdinin işçi tarafından emeklilik için feshedilmesi gereği ortadadır.

Devamı »

İş Sözleşmesinde İşçinin Yararlanacağına Dair Hükmün İkramiye Alacağını Kapsamaması

Giriş: İkramiye ile ilgili iş sözleşmesinde açık bir hüküm bulunmadıkça ve işyerindeki Toplu İş Sözleşmesinden de dayanışma aidatı ödeyerek yararlanmıyorsa ve tabii ki sendika üyesi de değilse işverenin ikramiye ödemesi zorunluluğu bulumamaktadır.

Devamı »

Mevsimlik İşçi Esas No:2001/9881

Özü : Toplu iş sözleşmesinde mevsimlik işçilerden süresi belirli hizmet akdi ile çalışanlar olarak söz edildiği ve anılan işçilerin hangi hükümlerden yararlanacakları açıkça belirtildiği, bunların arasında kıdem tazminatı düzenlenmediğinden, davacı mevsimlik işçinin fark kıdem tazminatı ile gecikme faizi isteğinin reddine karar verilmelidir. Karar metninin devamı için tıklayınız.

Devamı »