Etiket Arşivleri: yasal

Ayni Yardım

Para yerine, her türlü mal ile insani ve sosyal amaç güdülerek yapılan yardımdır. İşverenler, bazı durumlarda işçilerine yapacakları yardımları, ek ödemeler yapmak yerine, bazı gereksinimlerini karşılamak yoluyla gerçekleştirmektedirler. Çalışanlara erzak, kıyafet vb. verilmesi şeklinde gerçekleştirilen bu uygulamalar, yasal düzenlemeler açısından ‘’ayni yardım’’ olarak adlandırılmaktadırlar. Çalışanlara yapılan bu türden ayni yardımlar, …

Devamı »

Saatlik Ücretle Çalışanların Prim Günleri Nasıl Hesaplanmaktadır?

İş sözleşmesinde ücretin saatlik belirlenmesi ve çalışılan saat kadar ücret ödenmesi yasal açıdan mümkün olabilmektedir. Böylesi bir çalışma durumunda, işçinin her ay alacağı ücret, çalıştığı saat sayısı ile saatlik ücretinin çarpılması yolu ile bulunmaktadır. Bu durumdaki sigortalıların ilgili aydaki prim günleri de çalıştıkları saatlere bakılarak bildirilmektedir. Bu hesaplamada, her “7,5” …

Devamı »

Yıllık Ücretli İzne Hak Kazanan Bir İşçinin, İznini Kullanmayarak İzin Ücreti Almaya Hakkı Var Mı?

Yıllık ücretli izin haklarına ilişkin esaslar, 4857 sayılı İş Kanunu’nun ile belirlenmektedir. Yasal düzenleme kapsamında, yıllık ücretli izin hakkından vazgeçilmesi söz konusu olamamaktadır. Yıllık ücretli izin haklarının ilgili olduğu dönemde kullanılması esastır. Bununla birlikte; herhangi bir nedenle kullanılamayan yıllık ücretli izin sürelerine ilişkin ücret, iş sözleşmesinin feshi halinde fesih tarihinde …

Devamı »

Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesine İlişkin Uygulama ve Denetim

31.07.2008 tarih, 26953 sayılı Resmi Gazete’de Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesine İlişkin Uygulama ve Denetim Yönetmeliği yayınlanmıştır. Yönetmelikle, araştırma ve geliştirme kapsamında değerlendirilecek projeler, teşviklerden yararlanılmasına ilişkin esaslar, sağlanan teşvikler açıklanmaktadır. Kapsama dahil projeler için;   Ar-ge personelinin ücretlerinde doktora yapanlar için % 90, diğerleri için % 80 oranında gelir …

Devamı »

2008 Yılında Geçerli Olan Ücret Hesaplamaları

2008 yılında geçerli olan ücret hesaplamalarında kullanılacak yasal parametrelerin oran ve tutarları aşağıda yer almaktadır. 2008 yılında elde edilecek gelirlerin vergilendirilmesinde geçerli gelir vergisi tarifesi; 0/7.800 YTL için %15, 7.801/19.800 YTL için %20, 19.801/44.700 YTL için %27, 44.701 ve fazlası için %35.

Devamı »