Etiket Arşivleri: Yeni Türk Ticaret Kanunu

Türk Ticaret Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkındaki kanun

yonetmelik

A) Amaç MADDE 1 – (1) Bu Kanunun amacı, yeni Türk Ticaret Kanunu hükümlerinin yürürlüğe konulmasına ve uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemektir. B) Eski hukukun ve Türk Ticaret Kanununun uygulanacağı hâller MADDE 2 – (1) Bu Kanunda aksi öngörülmemiş veya farklı bir şekilde düzenlenmemişse: a) Türk Ticaret Kanununun yürürlüğe …

Devamı »