Ana Sayfa / Yargıtay Kararları / Yıllık İzin Kullanımı İçin Zaman Aşımı Süresi

Yıllık İzin Kullanımı İçin Zaman Aşımı Süresi

yargitay-karariGiriş:

Yıllık izin kullanımında zaman aşımı durumu söz konusu mudur? Böyle bir durum hangi koşullarda söz konusu olabilir? Yıllık izinlerin kullanımına dair zaman aşımı süresine ilişkin Yargıtay Kararı.

Özet:

Yıllık ücretli izin alacağının, hizmet akdinin devamı süresince zamanaşımına uğramadığı da Dairemizce kabul edilmektedir. Buna göre söz konusu alacak için zamanaşımı süresinin başlangıcı fesih tarihi olmaktadır. Alacaklının zamanaşımı süresi içinde alacağının önce bir kısmını daha sonra kalan miktarını istemesine engel bir hüküm de bulunmamaktadır.

Konu:

YILLIK ÜCRETLİ İZİN ALACAĞI

Olayda Yıllık Ücretli İzin Alacağının Hizmet Aktinin Devamınca Zamanaşımına Uğramadığı Kabul Edildiğinden Zamanaşımının Başlangıcının Fesih Tarihi Olması

HİZMET AKDİ

Olayda Yıllık Ücretli İzin Alacağının Hizmet Aktinin Devamı Süresince Zamanaşımına Uğramadığı Kabul Edildiğinden Zamanaşımının Başlangıcının Fesih Tarihi Olması

ZAMANAŞIMININ BAŞLANGICI

Olayda Yıllık Ücretli İzin Alacağının Hizmet Aktinin Devamı Süresince Zamanaşımına Uğramadığı Kabul Edildiğinden Zamanaşımının Başlangıcının Fesih Tarihi Olması

FESİH TARİHİ

Olayda Yıllık Ücretli İzin Alacağının Hizmet Aktinin Devamı Süresince Zamanaşımına Uğramadığı Kabul Edildiğinden Zamanaşımının Başlangıcının Fesih Tarihi Olması

KISMİ ALACAĞIN İSTENEBİLMESİ

Alacaklının Zamanaşımı Süresi İçinde Alacağının Önce Bir Kısmını Daha Sonra Kalan Miktarını İstemesine Engel Bir Hükmün Bulunmaması

 

Metnin devamı ve karar için tıklayınız.

 

Hakkında iskanunu

Göz atın

İşyerlerinde Toplu İzin Kullanımı

İşyerlerinde Toplu İzin Kullanımı

Yaz aylarının ortalarına geldiğimiz bu günlerde özellikle üretim sahası bulunan işyerleri işçilerine toplu izin kullandırmaktadır. …