Ana Sayfa / Yargıtay Kararları / İşçinin Haklı Nedenle İş Akdini Feshi

İşçinin Haklı Nedenle İş Akdini Feshi

İşçinin Haklı Nedenle İş Akdini FeshiGiriş:

İşçinin ücret ve diğer alacaklarının zamanında ödenmemesi işçi için iş akdini haklı nedenle fesih hakkı doğurur.

Özet:

Fesih tarihinde ödenmeyen ücret ile buna bağlı haklar olduğuna ve bu alacaklar daha sonra ödendiğine göre, işçinin istifası haklı fesih sayılmalıdır. Zira, ücretin ve buna bağlı hakların ödenmemesi işçi için haklı fesih nedenidir. Bu durumda davacı kıdem tazminatına hak kazanır. Bu alacakların 1,5 yıl sonra ödenmesi ve davanın 3 yıl sonra açılmış olması bu somut olguyu ortadan kaldırmaz. Mahkemece kıdem tazminatının kabulüne karar verilmelidir.

Karar metninin devamı için tıklayınız.

Hakkında iskanunu

Göz atın

İşe İadelerdeki Kritik Noktalar

İşe İadelerdeki Kritik Noktalar

İşe İadelerdeki Kritik Noktalar İşveren açısından iş akdi feshinin son çare olması ilkesine paralel olarak …