Emeklilik Nedeni İle Feshin Haklı Nedene Dayanmaması

Emeklilik Nedeni İle Feshin Haklı Nedene DayanmamasıGiriş:

İşçinin emekliliğinin gelmiş olması işverene iş akdini fesih için haklı bir neden oluşturmaz.

Özet:

Emekliliğin gelmesi tek başına geçerli fesih nedeni değildir. Davacının, iş verenin diğer işyerlerinde çalıştırılması mümkün ise fesih yoluna başvurulması doğru değildir.

Mahkemece yapılacak iş davacı ile aynı görevi yapan merkez şube müdürlüklerinin kapanması nedeniyle işverenin diğer bir işinde görevlendirilen 34 eski merkez müdürünün durumu ile karşılaştırılarak tek davacı hakkında aktin feshi yoluna gidilmesinin haklı nedeni bulunup bulunmadığı, araştırılmalı tüm dosya birlikte değerlendirilerek sonuca gidilmelidir.

Karar metninin devamı için tıklayınız.

Hakkında iskanunu

Göz atın

Emeklilik İçin Yeni Yıl Beklenmeli mi?

Emeklilik İçin Yeni Yıl Beklenmeli mi?

Bu içerik emekli olma arifesindekileri çok yakından ilgilendiriyor. Emeklilik Aralık'ta mı yoksa Ocak'ta mı daha karlı?