İhbar Tazminatının Yanlış Olarak Hesaplanması

İhbar Tazminatının Yanlış Olarak HesaplanmasıGiriş:

Aynı işyerinde daha önce çalışan işçi önceki iş akdini tazminata hak kazanmayacak şekilde (İstifa ederek) feshetmesinden dolayı sonraki çalışmasında ihbar tazminatını son çalışması üzerinden hesaplanması gerekmektedir.

Özet:

1475 Sayılı İş Kanununun 13/b hükmü uyarınca dört hafta ihbar öneli karşılığı tazminata hükmetmek gerekirken tüm çalışma süresi nazara alınarak hesap yapan bilirkişi raporuna itibar edilerek fazla ihbar tazminatına karar verilmesi hatalıdır.

Karar metninin devamı için tıklayınız.

Hakkında iskanunu

Göz atın

İhbar Tazminatı Ücretten Kesilebilir mi?

İhbar Tazminatı Ücretten Kesilebilir mi?

İhbar Tazminatı yasal olarak iş sözleşmesini sonlandırmak isteyen tarafın uymakla yükümlü olduğu bildirim sürelerine uymadığında …