Ana Sayfa / Yargıtay Kararları / Mevsimlik İşçinin İhbarı

Mevsimlik İşçinin İhbarı

Mevsimlik İşçinin İhbarıGiriş:

Mevsimlik çalışmalarda ihbar öneli olmayacağına dair yasada bir düzenleme bulunmamaktadır.  Bu nedenle, iş akdi askıda iken işçiyi işe davet etmeyen işveren ihbar ödemekle yükümlüdür.

Özet:

Mevsimlik olarak çalışan ve iş sözleşmesi 14.5.1998 tarihinde askıya alınan davacı, bir sonraki dönemde işe alınmayarak iş sözleşmesi işverence feshedilmiş sayılır. İş sözleşmesinin askıda iken fesih işleminin fiilen çalışma olmadığı, işin bildirimli olduğu, ihbar tazminatının ödenmeyeceği gerekçesi yerinde değildir. Zira mevsimlik işlerde önel kullandırılamayacağına dair bir kural yoktur. İşveren işe davet etmeyerek iş sözleşmesini 1475 Sayılı Yasanın 13. maddesi uyarınca feshetmiş bulunduğundan ihbar tazminatı ödemek zorundadır.

Karar metninin devamı için tıklayınız.

Hakkında iskanunu

Göz atın

mevsim

Mevsimlik İşçiler

Mevsimlik İş/ Mevsimlik İşçi Yılın belirli dönemlerinde sürekli çalışmanın uygulandığı işler Mevsimlik işlerdir. Mevsimlik çalışma …